Henkilötietojen käsittely / Tekniikka ja ympäristö

Sipoon kunnan Tekniikka ja ympäristö -osasto huolehtii rakennetun ja luonnonympäristön kehittämisestä, ylläpidosta ja valvonnasta. Pääasiallisesti toimialan palvelut perustuvat lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Palveluiden laadukas tuottaminen, suunnittelu ja seuranta edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Tietojen käsittely perustuu kustakin viranomaistoimenpiteistä säädettyihin lakeihin ja asetuksiin sekä joissakin tapauksissa myös rekisteröidyn omaan suostumukseen.

Informoimme sinua kunkin palvelun yhteydessä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Sinulla on myös oikeus kysyä, mikäli koet ettei sinua ole informoitu riittävästi. Olemme ohjeistaneet henkilöstömme käsittelemään tietoja palveluiden käyttäjien yksityisyyttä kunnioittaen.

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien henkilörekisteri

Rakennusvalvonnan tehtävänä on tuottaa terveellistä ja turvallista rakentamista, hyvää kuntakuvaa sekä viihtyisää elinympäristöä. Rakennusvalvonnan päätehtäviin kuuluvat rakentamista koskeva ohjaus, neuvonta ja lupakäsittely sekä rakentamisaikainen valvonta ja rakennetun ympäristön valvonta.

Rakennusvalvonnan tietosuojaseloste

Ympäristönsuojelun viranomaistehtävien rekisteri

Ympäristönsuojelu huolehtii ohjauksen, neuvonnan, lupakäsittelyn ja valvonnan avulla ympäristönsuojelusta annetun lainsäädännön ja määräysten noudattamisesta.

Henkilöistä tallennettavia tietoja ovat: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot, asiakohtaiset rooli- ja käsittelytiedot, asioiden käsittelyyn liittyviä tietoja henkilöiden olosuhteista sekä henkilötunnus laskutusta varten yksityishenkilöiden osalta.

Ympäristösuojelun tietosuojaseloste

Katu- ja viheralueet -yksikön rekisteri

Katu- ja viheralueet -yksikkö hoitaa investointihankkeissa katu- ja toteutussuunnittelua ja rakennuttamista sekä huolehtii viherhoito- ja kunnossapitotyöstä ja näihin liittyvästä asiakaspalvelusta.

Katu- ja viheralueet-yksikön tietosuojaseloste

Toimitilat-yksikön rekisteri

Toimitilat-yksikkö suunnittelee, rakennuttaa, kunnossapitää ja vuokraa toimitiloja kunnan omien yksiköiden tarpeisiin sekä turvaa rakennuskannan arvon säilymistä ennakoivalla ja kestävällä kiinteistönpidolla. Rekisteritiedot liittyvät kiinteistöjen hallintaan, vuokraukseen ja kulunhallintaan.

Henkilöistä tallennettavia tietoja ovat nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus ja vuokran suuruus.

Asiakaskontaktien seurannalla arvioimme palveluidemme laatua ja asiakaspalvelun toimivuutta. Tallennettavia tietoja ovat nimi ja puhelinnumero.

Toimitilat-yksikön tietosuojaseloste

Sipoon Veden asiakasrekisteri

Sipoon Vesi vastaa kunnan vesihuoltolaitokselle kuuluvista tehtävistä ja tuottaa vesihuollon peruspalvelut.

Sipoon Veden asiakastietojärjestelmässä henkilöistä tallennettavia tietoja ovat nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Asiakastietoja käytetään asiakkaan tunnistamiseen, laskuttamiseen ja tiedottamiseen.

Sipoon Veden tietosuojaseloste

Tilastollinen tietojen käsittely

Kuntalaisten perustietoja (kuten ikä, sukupuoli, koulutus jne.) käytetään myös tilastojen tuottamiseen. Tilastoja hyödynnetään mm. Sipoon kunnan palveluiden kehittämiseen ja seurantaan. Tilastotietoja ei julkaista henkilötasolla.

Maksulliset palvelut

Maksullisiin palveluihin liittyviä tietoja käsitellään myös Sipoon kunnan laskutusjärjestelmissä. Tietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on toimenkuvan mukainen oikeus käsitellä tietoja. Emme käytä tietoja mihinkään muihin tarkoituksiin ilman asianosaisten erillistä suostumusta.