Asemakaava

Noin 62 hehtaarin laajuinen suunnittelualue sijaitsee Talman kyläkeskuksessa, Martinkyläntien ja Golf Talman väliin rajoittuvalla alueella. Muilta osin aluetta ympäröi pääasiassa maaseutumainen, viljelty peltomaisema. Asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa noin 1500-1700 asukkaan monimuotoisen ja kylämäisen asuinalueen toteutuminen tulevan Talman keskuksen ja henkilöliikenteen juna-aseman läheisyyteen.

Tässä ollaan nyt

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja -asetuksen 30 § mukaisesti nähtävillä 13.10.2022–17.11.2022 asiakaspalvelu Sipooinfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) tämän aukioloaikoina. Kaavan valmisteluaineistoon voi tutustua myös täällä kunnan verkkosivuilla.
Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee toimittaa kirjallisesti 17.11.2022 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 13.10.2022 (pdf)

Viitesuunnitelmakartta (pdf)
TM6_Kaavaselostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf):
Liite 1. Talmankaaren viitesuunnitelma-aineisto
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 23.9.2022
Liite 3. Talmankaaren konseptit
Liite 4. Kaava-alueen kiinteistöt
Liite 5. Luontoselvitys
Liite 6. Rakennettavuusselvitys
Liite 7. Rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvitys
Liite 8. Talman koulun rakennushistoriallinen selvitys
Liite 9. Arkeologinen inventointi
Liite 10. Maaperän haitta-ainetutkimus

Aikaisemmat vaiheet

Konseptityö

Kevään 2022 aikana olemme yhdessä suunnittelukonsultin kanssa muodostaneet alueen tunnuspiirteisiin ja vetovoimatekijöihin perustuvia vaihtoehtoisia konsepteja sekä tutkineet näiden yhdistelmiä yleisellä tasolla. Konseptityössä olemme huomioineet esimerkiksi Talman osayleiskaavatyön yhteydessä laaditut kyselyt ja selvitykset, maaliskuussa 2022 julkaistun karttakyselyn tulokset sekä yleisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut palautteet. Konseptien pohjalta tulemme laatimaan asemakaavaehdotuksen, jonka nähtävillä ollessa järjestämme asukastilaisuuden. Myös kaikki valmisteluvaiheen konseptit, ja niiden pohjalta laaditut suunnitteluperiaatteet, esittelemme tarkemmin syksyn asukastilaisuudessa sekä hankkeen verkkosivuilla asemakaavan nähtäville asettamisen yhteydessä.

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto

TM6 vetovoimatekijät ja tunnuspiirteet (pdf)

 

Valmisteluvaiheen karttakyselyn tulokset julkaistu

Pyysimme teitä kertomaan meille mielipiteenne Sipoon Talmankaaren asemakaavoituksesta ja merkitsemään kartalle omat toiveenne alueen kehittämiseksi. Kyselyn tuloksista laadittiin yhteenveto, joka on julkaistu tässä. Kyselyn kautta tulleet palautteet ja toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan alueen suunnittelussa. Kysely oli avoinna 15.2. – 11.3.2022.

Vuorovaikutus

Asemakaavan aloitusvaiheen asukastyöpajaa ei ole kokoontumisrajoituksista johtuen voitu järjestää suunnitellusti. Korvaavana menettelynä on nyt julkaistu karttakysely osoitteessa https://new.maptionnaire.com/q/34ur7slo9z73

Kevään 2022 aikana tullaan lisäksi järjestämään valmisteluvaiheen asukastilaisuus joko webinaarina tai lähitilaisuutena Talman koulun tiloissa.

Aloitusvaihe

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 25.11.2021-31.1.2022 asiakaspalvelu Sipooinfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) tämän aukioloaikoina. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 31.1.2022 klo 16:00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi (kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi). Lisätietoja antavat kaavoittaja Antti Kuusiniemi puh. 050 434 5612 sekä kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen puh. 050 409 3957, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Kuulutus 25.11.2021 (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Yhteyshenkilöt

Antti Kuusiniemi, kaavoittaja, puh 050 434 5612
Jarkko Lyytinen, kaavoituspäällikkö, puh 050 409 3957
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Liittyminen hankkeen sähköpostilistalle

Talmankaaren asemakaavahankkeen etenemisestä tiedotetaan myös sähköpostitse.
Liity jakeluun välittämällä sähköpostiosoitteesi alueen kaavoittajalle: antti.kuusiniemi@sipoo.fi tai puhelimitse 050 434 5612.