Asemakaava

Noin 59 hehtaarin laajuinen suunnittelualue sijaitsee Talman kyläkeskuksessa, Martinkyläntien ja Golf Talman väliin rajoittuvalla alueella. Muilta osin aluetta ympäröi pääasiassa maaseutumainen, viljelty peltomaisema. Asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa noin 1900-2000 asukkaan monimuotoisen ja kylämäisen asuinalueen toteutuminen tulevan Talman keskuksen ja henkilöliikenteen juna-aseman läheisyyteen.

Kaava-alue ilmakuvassa

Tässä ollaan nyt

Ehdotusvaihe

Kunnanhallitus päätti 26.2.2024 asettaa Talmankaaren asemakaavaehdotuksen nähtäville.

Asemakaavaehdotus ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain 65 § ja -asetuksen 27 § mukaisesti nähtävillä 7.3.2024–19.4.2024 asiakaspalvelu SipooInfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) tämän aukioloaikoina. Kaava-aineistoon voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/tm6.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään perjantaina 19.4.2024 osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Asukastilaisuus

Talmankaaren kaavoitusta esiteltiin 3.4.2024 klo 17:00–18:30 Talman koululla (Satotalmantie 17).

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto

Kuulutus 26.2.2024, ehdotus nähtäville (pdf)

Asemakaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Selostuksen liitteet:

Liite 1. Asemakaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)

Liite 2. Rakennustapaohjeet (pdf)

Liite 3. Asemakaavan seurantalomake (pdf)

Liite 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Liite 5. Talmankaaren ehdotusvaiheen viitesuunnitelma (pdf)

Liite 6. Talmankaaren konseptit (pdf)

Liite 7. Kaava-alueen kiinteistöt (pdf)

Liite 8. Liikenneselvitys, liikenteen toimivuustarkastelu ja vaikutusten arviointi (pdf)

Liite 9. Meluselvitys (pdf)

Liite 10. Luontoselvitykset (pdf)

Liite 11. Rakennettavuusselvitys (pdf)

Liite 12. Talmankaaren rakennushistoriallinen inventointi (pdf)

Liite 13. Talman koulun rakennushistoriallinen selvitys (pdf)

Liite 14. Arkeologinen inventointi (pdf)

Liite 15. Maaperän haitta-aineraportit (pdf)

Liite 16. Ilmastovaikutusten arviointi (pdf)

Liite 17. Hulevesisuunnitelma (pdf)

 

 

 

Aikaisemmat vaiheet

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja -asetuksen 30 § mukaisesti nähtävillä 13.10.2022–17.11.2022 asiakaspalvelu Sipooinfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) tämän aukioloaikoina. Kaavan valmisteluaineistoon voi tutustua myös täällä kunnan verkkosivuilla.
Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee toimittaa kirjallisesti 17.11.2022 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 13.10.2022 (pdf)

Viitesuunnitelmakartta (pdf)
TM6_Kaavaselostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf):
Liite 1. Talmankaaren viitesuunnitelma-aineisto
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 23.9.2022
Liite 3. Talmankaaren konseptit
Liite 4. Kaava-alueen kiinteistöt
Liite 5. Luontoselvitys
Liite 6. Rakennettavuusselvitys
Liite 7. Rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvitys
Liite 8. Talman koulun rakennushistoriallinen selvitys
Liite 9. Arkeologinen inventointi
Liite 10. Maaperän haitta-ainetutkimus

 

Asukastilaisuus ja maanomistajatapaamiset

Talmankaaren kaavoitusta esitellään 27.10.2022 klo 17:00–19:00 Talman koululla (Satotalmantie 17). Voit saapua kaavanäyttelynä toteutettavaan asukastilaisuuteen vapaasti sinulle sopivaan aikaan. Tilaisuus ei edellytä ilmoittautumista. Tervetuloa!

Talmankaaren kaavoittaja on alueen maanomistajien tavattavissa ajanvarauksella Nikkilän kirjastossa 14.11.2022 klo 9:30-16:00 ja 16.11.2022 klo 14:00-18:00 välisenä aikana. Ajanvaraus tapahtuu puhelimitse numerosta 050 434 5612.

 

Konseptityö

Kevään 2022 aikana olemme yhdessä suunnittelukonsultin kanssa muodostaneet alueen tunnuspiirteisiin ja vetovoimatekijöihin perustuvia vaihtoehtoisia konsepteja sekä tutkineet näiden yhdistelmiä yleisellä tasolla. Konseptityössä olemme huomioineet esimerkiksi Talman osayleiskaavatyön yhteydessä laaditut kyselyt ja selvitykset, maaliskuussa 2022 julkaistun karttakyselyn tulokset sekä yleisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut palautteet. Konseptien pohjalta tulemme laatimaan asemakaavaehdotuksen, jonka nähtävillä ollessa järjestämme asukastilaisuuden. Myös kaikki valmisteluvaiheen konseptit, ja niiden pohjalta laaditut suunnitteluperiaatteet, esittelemme tarkemmin syksyn asukastilaisuudessa sekä hankkeen verkkosivuilla asemakaavan nähtäville asettamisen yhteydessä.

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto

TM6 vetovoimatekijät ja tunnuspiirteet (pdf)

 

Valmisteluvaiheen karttakyselyn tulokset julkaistu

Pyysimme teitä kertomaan meille mielipiteenne Sipoon Talmankaaren asemakaavoituksesta ja merkitsemään kartalle omat toiveenne alueen kehittämiseksi. Kyselyn tuloksista laadittiin yhteenveto, joka on julkaistu tässä. Kyselyn kautta tulleet palautteet ja toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan alueen suunnittelussa. Kysely oli avoinna 15.2. – 11.3.2022.

Vuorovaikutus

Asemakaavan aloitusvaiheen asukastyöpajaa ei ole kokoontumisrajoituksista johtuen voitu järjestää suunnitellusti. Korvaavana menettelynä on nyt julkaistu karttakysely osoitteessa https://new.maptionnaire.com/q/34ur7slo9z73

Kevään 2022 aikana tullaan lisäksi järjestämään valmisteluvaiheen asukastilaisuus joko webinaarina tai lähitilaisuutena Talman koulun tiloissa.

Aloitusvaihe

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 25.11.2021-31.1.2022 asiakaspalvelu Sipooinfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) tämän aukioloaikoina. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 31.1.2022 klo 16:00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi (kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi). Lisätietoja antavat kaavoittaja Antti Kuusiniemi puh. 050 434 5612 sekä kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen puh. 050 409 3957, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Kuulutus 25.11.2021 (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Yhteyshenkilöt

Antti Kuusiniemi, kaavoittaja, puh 050 434 5612
Eric Roselius, kaavoituspäällikkö, puh 040 153 1037
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Liittyminen hankkeen sähköpostilistalle

Talmankaaren asemakaavahankkeen etenemisestä tiedotetaan myös sähköpostitse.
Liity jakeluun välittämällä sähköpostiosoitteesi alueen kaavoittajalle: antti.kuusiniemi@sipoo.fi tai puhelimitse 050 434 5612.