Puu-Talman perinnekylä

Puu-Talma on uusi omaleimainen asuinalue Talman kehittyvän taajaman kyljessä. Alueelle on vireillä asemakaava TM1 Puu-Talma, jonka tarkoituksena on mahdollistaa alueen rakentaminen perinnekylä-periaatteiden mukaan. Hanke on Sipoon kunnan ja Talonpoikaiskulttuurisäätiön yhteistyöhanke.

Alueelle on tulossa noin 20 omakotitalotonttia, joiden pinta-ala vaihtelee noin 1000 – 2000 maa-m2 välillä. Tontit myydään ainoastaan perinnerakentamishankkeita varten.

Perinnerakentamishankkeella tarkoitetaan vanhojen hirsirakenteisten asuin- ja sivurakennusten siirtämistä alueelle tai uusien puurakenteisten rakennusten rakentamista perinteisin menetelmin ja esikuvin.   

Tontit ovat haettavissa alueen asemakaavan TM 1 Puu-Talma luonnosvaiheen jälkeen huhti – heinäkuussa 2022, jolloin yksittäiset hankkeet voidaan vielä huomioida ja mahdollistaa asemakaavaehdotuksessa. Tontit myydään hakemusten perusteella kiinteään hintaan 80 €/maa-m2. Hakuajan jälkeen hakemukset pisteytetään ja asetetaan pisteytyksen perusteella ensisijaisuusjärjestykseen. Hankkeiden arvioinnissa tutkitaan hankkeen toteutettavuus, hankkeen soveltuminen alueelle, hankkeen kulttuurihistoriallinen painoarvo ja hankkeen lisäarvo alueelle muodostuvalle yhteisölle.

Puu-Talman tonttien hakulomakkeelle pääset Sipoon Oma asioinnin kautta alla olevasta linkistä. Lomake löytyy palvelusta 4.4.2022 klo 17 jälkeen. Palvelu vaatii vahvan tunnistautumisen. Kun olet tunnistautunut palvelussa, valitse sivun vasemmasta laidasta Rakentaminen ja sieltä Tonttihakemuksen jättäminen Puu-Talma.

 

Tonttien haku

Kartta Puu-Talman sijainnista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakemuksen voi jättää täysi-ikäinen henkilö, yhdistys tai yritys. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

  • hakijan/hakijoiden tiedot
  • kuvaus siitä miten pitkällä hanke on: ideatasolla vai toteutettavissa?
  • kuvaus tontille siirrettävästä tai rakennettavasta uudesta rakennuksesta / rakennuksista (mm. nykyinen sijainti, kunto, omistussuhteet, käytön tilanne, rakennus purku-uhan alla)
    valokuva/piirustus siirrettävästä rakennuksesta/ rakennuksista tai rakennettavan uuden rakennuksen esikuvasta ja rakennustyypistä.
  • mahdolliset rakennuksen historiatiedot (mm. rakennusvuosi, rakennuksen kulttuurihistorialliset ja arkkitehtoniset arvot)
  • onko siirrettävä rakennus hakijan omistuksessa tai mistä rakennus aiotaan hankkia
  • suunnitelma siitä, miten siirto on toteutettavissa
  • alustava hankkeen kustannusarvio ja alustava arvio aikataulusta vaiheineen.

Tonteista veloitetaan lohkomiskustannukset 1 090 euroa per tontti. Lisäksi tonteista peritään heti varauspäätöksen jälkeen varausmaksu, jonka suuruus on 5 % tontit kauppahinnasta.  Varausmaksu hyvitetään kauppahinnasta. Mikäli varauspäätös ei saa lainvoimaa tai asemakaavaa ei hyväksytä varausmaksu palautetaan.

Rakennuksen tulee olla valmis viiden vuoden sisällä kauppakirjan allekirjoituksesta.

LINKKI PISTEYTYSPÄÄTÖKSEEN JA -TAULUKKOON

Päätös pisteytysperiaatteista

Pisteytystaulukko

LINKIT 12.4.2022 JÄRJESTETYN INFOTILAISUUDEN ESITYKSIIN 

Tallenne linkitetään tälle sivulle myöhemmin.

Ohjelma

Puu-Talman asemakaava, Jenny Hölttä

Puu-Talman asemakaava, Aura Pajamo / MUUAN Oy

Tonttien varaus ja myynti

Pintaraapaisu perinnerakentemiseen, Jari Vesanen

 

Tiedustelut

Tonttien myyntiin liittyvissä asioissa:

Maankäyttöinsinööri Maija Lääti
+358 50 536 1408
etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Alueen kaavaan liittyvissä asioissa:

Kaavoittaja Jenny Hölttä

+358 46 921 4938

etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Rakentamiseen liittyvissä asioissa:

Lupa-arkkitehdit Tytti Mäntyoja (ja Tove Hagman, etunimi.sukunimi@sipoo.fi)

Kokemustietoa perinnerakentamishankeista (Talonpoikaiskulttuurisäätiö):

Jari Vesanen, etunimi.sukunimi@varpula.fi

 

Sipoon logo