Puu-Talman perinnekylä

Puu-Talma on uusi omaleimainen asuinalue Talman kehittyvän taajaman kyljessä. Alueelle on vireillä asemakaava TM1 Puu-Talma, jonka tarkoituksena on mahdollistaa alueen rakentaminen perinnekylä-periaatteiden mukaan. Hanke on Sipoon kunnan ja Talonpoikaiskulttuurisäätiön yhteistyöhanke.

Alueelle on tulossa noin 20 omakotitalotonttia, joiden pinta-ala vaihtelee noin 1000 – 2000 maa-m2 välillä. Tontit myydään ainoastaan perinnerakentamishankkeita varten.

Perinnerakentamishankkeella tarkoitetaan vanhojen hirsirakenteisten asuin- ja sivurakennusten siirtämistä alueelle tai uusien puurakenteisten rakennusten rakentamista perinteisin menetelmin ja esikuvin.   

Tontit ovat haettavissa alueen asemakaavan TM 1 Puu-Talma luonnosvaiheen jälkeen huhti – heinäkuussa 2022, jolloin yksittäiset hankkeet voidaan vielä huomioida ja mahdollistaa asemakaavaehdotuksessa. Tontit myydään hakemusten perusteella kiinteään hintaan 80 €/maa-m2. Hakuajan jälkeen hakemukset pisteytetään ja asetetaan pisteytyksen perusteella ensisijaisuusjärjestykseen. Hankkeiden arvioinnissa tutkitaan hankkeen toteutettavuus, hankkeen soveltuminen alueelle, hankkeen kulttuurihistoriallinen painoarvo ja hankkeen lisäarvo alueelle muodostuvalle yhteisölle.

 

 

Tonttien haku

Kartta Puu-Talman sijainnista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakemuksen voi jättää täysi-ikäinen henkilö, yhdistys tai yritys. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

  • hakijan/hakijoiden tiedot
  • kuvaus siitä miten pitkällä hanke on: ideatasolla vai toteutettavissa?
  • kuvaus tontille siirrettävästä tai rakennettavasta uudesta rakennuksesta / rakennuksista (mm. nykyinen sijainti, kunto, omistussuhteet, käytön tilanne, rakennus purku-uhan alla)
    valokuva/piirustus siirrettävästä rakennuksesta/ rakennuksista tai rakennettavan uuden rakennuksen esikuvasta ja rakennustyypistä.
  • mahdolliset rakennuksen historiatiedot (mm. rakennusvuosi, rakennuksen kulttuurihistorialliset ja arkkitehtoniset arvot)
  • onko siirrettävä rakennus hakijan omistuksessa tai mistä rakennus aiotaan hankkia
  • suunnitelma siitä, miten siirto on toteutettavissa
  • alustava hankkeen kustannusarvio ja alustava arvio aikataulusta vaiheineen.

Tonteista veloitetaan lohkomiskustannukset 1 090 euroa per tontti. Lisäksi tonteista peritään heti varauspäätöksen jälkeen varausmaksu, jonka suuruus on 5 % tontit kauppahinnasta.  Varausmaksu hyvitetään kauppahinnasta. Mikäli varauspäätös ei saa lainvoimaa tai asemakaavaa ei hyväksytä varausmaksu palautetaan.

Rakennuksen tulee olla valmis viiden vuoden sisällä kauppakirjan allekirjoituksesta.

LINKKI PISTEYTYSPÄÄTÖKSEEN JA -TAULUKKOON

Päätös pisteytysperiaatteista

Pisteytystaulukko

LINKIT 12.4.2022 JÄRJESTETYN INFOTILAISUUDEN ESITYKSIIN 

Tallenne linkitetään tälle sivulle myöhemmin.

Ohjelma

Puu-Talman asemakaava, Jenny Hölttä

Puu-Talman asemakaava, Aura Pajamo / MUUAN Oy

Tonttien varaus ja myynti

Pintaraapaisu perinnerakentemiseen, Jari Vesanen

 

Tiedustelut

Tonttien myyntiin liittyvissä asioissa:

Maankäyttöinsinööri Maija Lääti
+358 50 536 1408
etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Alueen kaavaan liittyvissä asioissa:

Kaavoittaja Antti Kuusiniemi, etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Rakentamiseen liittyvissä asioissa:

Lupa-arkkitehdit Tytti Mäntyoja, etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Kokemustietoa perinnerakentamishankeista (Talonpoikaiskulttuurisäätiö):

Jari Vesanen, etunimi.sukunimi@varpula.fi

 

Sipoon logo

Puu-Talma_visualisointi_piha