Asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Talman keskustan pohjoispuolella, noin 8 km etäisyydellä Nikkilästä luoteeseen. Asemakaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa alueen rakentamisen perinnekylä-periaatteiden mukaisesti. Kaava mahdollistaa vanhojen hirsitalojen siirtämisen alueelle tai uusien perinnetalojen rakentamisen. Alueelle tutkitaan myös työnteon ja asumisen uudenlaista joustavaa yhdistämistä. Alueelle on tarkoitus asemakaavoittaa noin 20-30 kpl omakotitontteja, jotka ovat suuruudeltaan noin 1500-2000 m2. Tonttien lukumäärä ja koko tarkentuvat asemakaavaprosessin aikana.

Puu-Talma

Kaava toimii yhdessä Talmankaaren kaava-alueen kanssa aloitusalueina Talman asemaseudun kehittämiselle. Talman juna-aseman ympäristön rakentaminen kytkeytyy voimakkaasti KeNi-ratahankkeeseen tukien osaltaan kannattavan henkilöliikenteen avaamista radalla.

Osana kaavatyötä tarkastellaan myös kunnan omistamaan maa-alueeseen ja Laaksotiehen rajautuvien kiinteistöjen omakotirakenteen täydentämismahdollisuuksia Talman osayleiskaavaratkaisun mukaisesti. Lisäksi kaava-alue kattaa Laaksotien ja Kylänpääntien alueet siten, että asemakaava-alueelta saadaan toteutettua turvallinen katuyhteys Talman koululle ja päiväkodille.

Kaava-alueen rajaus ortokuvassa ja opaskartalla. Avaa isompi karttakuvaa klikkaamalla.

Tässä ollaan nyt

Luonnosvaihe

TM1 Puu-Talman asemakaavaluonnos/valmisteluaineisto asetetaan nähtäville 2.12.2021 – 7.1.2022.

Kuulutus, pdf
Kaavaselostus, pdf
Liite 1, Yleissuunnitelmakartta, pdf
Liite 2, Yleissuunnitelmaraportti, pdf
Liite 3, Puu-Talman luonnosvaiheen tonttikaavio, pdf
Liite 4, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, pdf
Liite 5, Puu-Talman luontoselvitys, pdf
Liite 6, Puu-Talman hulevesiselvitys ja -suunnitelma, pdf
Liite 7, Puu-Talman rakennettavuusselvitys, pdf

Aikaisemmat vaiheet

Puu-Talman informaatiotilaisuus tonttien myynnistä

Alueesta pidetään informaatiotilaisuus 12.4.2022 klo 17:30 lähitilaisuutena Kuntalassa, osoitteessa Lukkarinmäentie 2, A-talo, 04130 Sipoo ja etäpalaverina.
Puu-Talman tonttien koko vaihtelee 1500 ja 2000 m2:n välillä. Tontit myydään ainoastaan perinnerakentamiskohteiksi. Jos haluat tietää enemmän Puu-Talmasta, voit osallistua informaatiotilaisuuteen:

Tilaisuuteen voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen maija.laati(at)sipoo.fi viimeistään 5.4. Kerro viestissäsi, osallistutko tilaisuuteen etänä vai paikan päällä.

TM1 Puu-Talman asemakaavaluonnos/valmisteluaineisto asetetaan nähtäville 2.12.2021 – 7.1.2022. Katso alempana ”Luonnosvaihe”

Aiemmin tiedotettu tilaisuus Talman paloasemalla 2.12.2021 joudutaan perumaan epidemiatilanteen vuoksi. Sipoon kunnan kehitys- ja kaavoituskeskus siirtää koronatilanteesta johtuen TM1 Puu-Talman asemakaavan asukastyöpajan ensi vuodelle. Uudesta tilaisuudesta tiedotetaan myöhemmin, kun epidemiatilanne on parantunut.

Lisätietoja antavat kaavoittaja Jenny Hölttä, puh. 046 921 4938 sekä kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen, puh. 050 409 3957, sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Pahoittelemme syvästi tilannetta!

Aloitusvaihe

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 25.2.2021 – 26.3.2021 asiakaspalvelu Sipooinfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) tämän aukioloaikoina. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 26.3.2021 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 25.2.2021 (pdf)

TM 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Yhteyshenkilöt

Jenny Hölttä, kaavoittaja, puh 046 921 4938
Jarkko Lyytinen, kaavoituspäällikkö, puh 050 409 3957

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.