Joustava perusopetus (JOPO)

Joustava perusopetus on tarkoitettu vuosiluokkien 7–9 oppilaille, jotka tarvitsevat lisätukea perusopetuksen suorittamiseen.

Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, työssäoppiminen sekä monialaiset oppimiskokonaisuudet. Joustavan perusopetuksen järjestämiseen osallistuvat peruskoulujen lisäksi kunnan nuorisotoimi.

Sipoon peruskoulujen (Sipoonjoen yhtenäiskoulun, Sipoonlahden ja Kungsvägenin kouluissa) JOPO-luokissa opiskelee 7.–9. -luokkien oppilaita.

Opetus järjestetään ryhmämuotoisena. Jokaisessa Sipoon kunnan JOPO-ryhmässä työskentelee opettajan työparina kasvatusohjaaja.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilaat voivat hakeutua tai heidät ohjataan JOPO-ryhmiin siltä pohjalta, että heidän katsotaan hyötyvän toimintamallista.

Tausta ja lainsäädäntö

Joustava perusopetus (JOPO) tukee yläkoulun eli 7.— 9. luokkien oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja työssäoppiminen.

Joustavan perusopetuksen järjestämiseen osallistuvat peruskoulujen lisäksi kuntien nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja nuorten työpajat. Opetus järjestetään ryhmämuotoisena.