Pidennetty oppivelvollisuus

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta perusopetuslaissa säädettyä aikaisemmin. Esiopetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa erityisopetuksessa kestää yhden tai kaksi vuotta. Tarkoitus on vahvistaa oppilaan valmiuksia niin, että hän selviytyisi opiskelustaan perusopetuksessa mahdollisimman hyvin.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Myös vaikea sairaus voi olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lapselle tehdään tällöin myös päätös erityisestä tuesta. Lapselle laaditaan HOJKS esiopetuksen alkaessa. Lapsella on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella tämä oikeus alkaa sen vuoden syyslukukauden alussa, jolloin lapsi täyttää viisi vuotta. Päätös oppivelvollisuuden pidentämisestä tarvitaan ennen esiopetuksen alkua, jotta oikeus siihen voi toteutua.

Pidennetystä oppivelvollisuudesta voi lukea enemmän Sipoon kunnan perusopetuksen Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käsikirja (KOPO käsikirja).

Toimi näin

Lapsen huoltaja voi hakea pidennettyä oppivelvollisuutta Oma asiointi -palvelun kautta. Valitse "Koulutus" ja sieltä "Hakemus oikeudesta pidennettyyn oppivelvollisuuteen".

Hakemuksen tulee sisältää asiantuntijalausunto, kuten psykologin tai lääkärin lausunto. Hakemus käsitellään moniammatillisessa varhaiskasvatuksen VEK-ryhmässä, jossa on lisäksi mukana johtava koulupsykologi. Ryhmä kuulee lapsen huoltajaa/huoltajia ja tekee pedagogisen selvityksen. Päätöksentekoa varten työryhmä laatii esityksen Koulutuspalveluiden KOPOplus-ryhmälle. Päätöksen pidennetystä oppivelvollisuudesta tekee opetuspäällikkö.

Verkkoasiointi