NG 9 Pohjanniitty

Asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Sipoon Nikkilän kartanon pohjoispuolella noin 2 kilometriä Nikkilän keskustasta pohjoiseen Paippistentien varressa olevan Pohjanmetsäntien päässä. Tavoitteena on mahdollistaa pientalovaltainen alue, jota reunustavat olemassa olevat asemakaavoitetut, omakotivaltaiset alueet sekä viheralueet. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5,6 ha.

Voimaantulo

Kuulutus voimaantulosta 13.8.2020 (pdf)

Kaavakartta (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Selostuksen liiteet:
1. Ehdotusvaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
2. Kaavakartan pienennös (pdf)
3. Kaavamääräykset (pdf)
4. Havainnepiirros (pdf)
5. Rakennustapaohjeet (pdf)
6. Asemakaavan seurantalomake (pdf)
7. Hulevesisuunnitelma (pdf)
8. Rakennettavuusselvitys (pdf)
9. Yhteenveto saadusta palautteesta

Tontit

Alueen tontit myydään kolmessa erässä vuosien 2022 – 2023 aikana. Ensimmäiset tontit tulevat myyntiin alkuvuodesta 2022. Pohjanniitty sijaitsee Nikkilässä, suositulla ja kehittyvällä Nikkilän kartanon alueella hyvien ulkoilumaastojen lähettyvillä. Alueelle on kaavoitettu 28 omakotitonttia.
Tontinmyyntisivuille tästä linkistä.

Hyväksyminen

Valtuusto on päätöksellään 15.6.2020 § 35 hyväksynyt NG 9 Pohjanniityn asemakaavan. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 23. kesäkuuta 2020 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Ote pöytäkirjasta (pdf)

Kuulutus 25.6.2020 (pdf)