Omakotitalotontit | Pohjanniitty

Pohjanniityn asemakaava (NG 9) on valmistunut vuonna 2020. Pohjanniitty sijaitsee Nikkilässä, suositulla ja kehittyvällä Nikkilän kartanon alueella hyvien ulkoilumaastojen lähettyvillä. Alueelle on kaavoitettu 28 omakotitonttia, jotka myydään tonttiarvonnalla ja tarjouskilpailulla kahdessa erässä vuosien 2022 – 2023 aikana.

Loput Pohjanniityn omakotitalotontit tulevat myyntiin huhtikuussa 2023 tarjouskilpailulla.

Tietoa kevään 2022 tonttiarvonnasta

Tonttiarvonta pidetään määräajassa arvontaan ilmoittautuneille 11.5.2022 klo 18 Nikkilässä Topelius-salissa osoitteessa Pohjoinen Koulutie 2. Arvontatilaisuudessa määräajassa tonttiarvontaan osallistuneet valitsevat tontin arvontajärjestyksessä. Arvontatilaisuudessa on oltava paikalla itse tai valtuuttaa valtakirjalla toinen henkilö edustamaan itseään.

Tutustuthan huolellisesti tonttien myyntimateriaaleihin näiltä sivuilta, sekä alueen kaavaan ja rakennustapaohjeeseen, joihin löytyy linkki sivun alaosasta.

Huomioitavaa tonteista

Alueelle on laadittu sitovat rakentamistapaohjeet, joihin kannattaa tutustua. Rakennustapaohjeissa on korttelikohtaiset ohjeet koskien rakennusten väritystä ja ulkonäköä. Linkki asemakaavaan ja rakennustapaohjeeseen löytyy sivun alareunasta. Asemakaavasivustolta löytyy myös kaavatyötä varten tehdyn rakennettavuusselvityksen tulokset. Ennen rakentamista ostajan on teetettävä tarkempi maaperäselvitys oman tonttinsa osalta.

Asemakaavaan on tonteille merkitty suurin sallittu kerrosluku. Tonteille voi rakentaa rakennuksen, jossa on tätä vähemmän kerroksia, mutta siinä tapauksessa on otettava huomioon, että rakennuksen voi sijoittaa vain kaavassa määrätylle rakennusalalle ja enintään 17 % tontin pinta-alasta voi käyttää rakentamiseen. Kaikkea tontin rakennusoikeutta ei voi siis käyttää, jos rakennetaan yksikerroksinen talo.

Korttelin 1538 tontit 5, 9 ja 10 sijaitsevat jyrkähkössä rinteessä, mikä kohottaa rakennuskustannuksia ja mahdollisesti estää talopakettiratkaisujen käytön.

Asemakaavassa on osoitettu rakennukset paikoitellen alle 8 metrin päähän toisistaan, jolloin on huomioitava palomääräykset.

Hulevedet ohjataan tontista riippuen joko hulevesiputkistoon tai ojaan.

Alueen vieressä on aiemmin sijainnut ampumarata. Tonttien maaperän puhtauden varmistamiseksi on kadunrakentamisen yhteydessä otettu maaperänäytteitä tonteilta, ja näissä näytteissä ei ole ilmennyt raja-arvot ylittäviä raskasmetallipitoisuuksia.

Tontit myydään sellaisessa kunnossa missä ne ovat myyntihetkellä. Kunta ei poista mahdollista puustoa tontilta ennen myyntiä.

Tonttien myynti

Tontit myydään kiinteään hintaan tonttiarvonnan perusteella. Ensimmäiseen tonttiarvontaan voi osallistua 4.4.2022 klo 17 – 2.5.2022 klo 10. Tällöin myynnissä ovat kortteleiden 1538 ja 1541 tontit.  Koska määräajassa tonttiarvontaan osallistuneet valitsevat tontin arvontajärjestyksessä, on tonttiarvontaan osallistujien osallistuttava tähän tilaisuuteen joko itse tai valtuutettava toinen henkilö valtakirjalla edustamaan itseään.

Tontit luovutetaan täysi-ikäisille yksityishenkilöille, jotka eivät ole ostaneet tai vuokranneet asuntotonttia Sipoon kunnalta viimeisen 5 vuoden aikana. Jos haette tonttia yhdessä, laittakaa jo tässä vaiheessa kaikkien niiden hakijoiden tiedot, jotka tulisivat tontin yhteisomistajiksi, arvontalomakkeelle. Jälkikäteen ostajia ei voi enää lisätä. Tonttien hinta vaihtelee 76 – 79 €/maa-m2 sen mukaan, miten tontti sijoittuu korttelissa. Lisäksi tonteista veloitetaan lohkomiskustannukset 1 090 euroa. Varausmaksu tonteista on 500 euroa ja se hyvitetään kauppahinnassa. Kauppakirja on allekirjoitettava 6 kuukauden kuluessa siitä, kun tontin myyntipäätös on saanut lainvoiman.

Alueeseen tutustuminen

Tontteja ei ole vielä merkitty maastoon, mutta ne merkitään viikon parin sisällä. Koska kunnallistekniikan rakennustyöt ovat vielä käynnissä, ja alueella kulkee työmaa-ajoneuvoja, ei rakenteilla olevia katuja saa vielä käyttää. Alueella liikkuessa on noudatettava varovaisuutta ja toivomme, että tutustumiskäynnit ajoitetaan klo 17 jälkeen. Merkitylle työmaa-alueelle ei ole luvallista mennä.

Pohjanniityn sijainti

21.3.2021 pidetyn tontti-infon materiaalia

Suuntaa antava tontinostajan kustannuslaskelma

21.3. pidetyn infotilaisuuden tonttien myyntiesitys

Kooste 21.3..2022 infotilaisuuden kysymyksistä

Tietoa aluuen kunnallistekniikasta (21.3. pidetystä infotilaisuudesta)

Tonttien tiedot

Pohjanniityn tontit kartalla

Kartta tonttien rajamitat

Kohteen nro kartalla Tontti Pinta-ala, m2 €/m2 hinta € Huom!
A 1538 1 752 76 57 152
B 1538 2 770 76 58 520
C 1538 3 770 76 58 520
D 1538 4 770 76 58 520
E 1538 5 770 79 60 830 Rinnetontti
F 1538 6 770 76 58 520
G 1538 7 770 76 58 520
H 1538 8 766 76 58 216
I 1538 9 1164 79 91 956 Rinnetontti
J 1538 10 858 79 67 782 Rinnetontti
K 1541 1 936 79 73 944
L 1541 2 905 76 68 780 Johtorasite tontin rajalla
M 1541 3 749 76 56 924 Johtorasite tontin rajalla
N 1541 4 769 76 58 444 Johtorasite tontin rajalla
O 1541 5 630 76 47 880 Johtorasite tontin rajalla
P 1541 6 658 79 51 982

 

Tiedustelut

Tontinmyyntiin liittyen:

Maankäyttöinsinööri Maija Lääti
+358 50 536 1408
etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Rakentamiseen liittyen:

Lupa-arkkitehti Tytti Mäntyoja, etunimi.sukunimi@sipoo.fi