N61 Öljytien ja Brobölentien risteys

Asemakaavan muutos

Kaavamuutosalue sijaitsee Kirkonkylässä, Sipoon suurimman taajaman ja pohjoisen aluekeskuksen, Nikkilän keskustan eteläpuolella. Suunnittelualueeseen kuuluu Öljytien (mt 148) ja Brobölentien (mt 11697) risteysalueen koillisosaa, joka on asemakaavoitettu. Asemakaavamuutos koskee osia asemakaavoitetuista kiinteistöistä 753–416-33-44 ja 753-416-3-51 sekä 753-895-2-14 ja 753-895-2-3. Suunnittelualueen pinta-ala on n.1,4 ha tie- ja peltoaluetta.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa alueella voimassa olevia asemakaavoja siten, että ne vastaavat Öljytien ja Brobölentien liittymän parantamisesta tehtyä tiesuunnitelmaa.

Kaavatyö ei ole vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy kunnanhallitus. Kaava valmistellaan suoraan ehdotukseksi. Kaavaehdotus asetetaan kunnanhallituksen päätöksellä nähtäville 30 päiväksi.

Voimaantulo

Kunnanhallitus on 22.5.2023 §164 hyväksynyt N61 Öljytien ja Brobölentien risteyksen asemakaavamuutoksen.
Kuulutus hyväksymisestä 8.6.2023 (pdf) 

Asemakaava tulee tällä kuulutuksella voimaan.
Kuulutus voimaantulosta 17.8.2023 (pdf)

N61 Kaavakartta (pdf)
N61 Selostus (pdf)
N61 Selostuksen liitteet (pdf)