Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022–2025

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on lastensuojelulain(417/2007) mukainen asiakirja, jonka avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipalveluja kunnassa.  Lue lisää hyvinvointisuunnitelmasta THL:n sivuilta.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sipoolaisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Tämä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma koskee pääasiassa hyvinvointialueen jälkeen kuntaan jääviä hyvinvointipalveluja, kuten varhaiskasvatusta, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita, koulutuspalveluita ja liikuntapalveluita. Hyvinvointialueen suunnitelmassa asetetaan suuntaviivat ja tavoitteet hyvinvointialueen vastuulla oleville palveluille sekä alueen yhteistyölle.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on osa kunnan laajaa hyvinvointikertomusta. Hyvinvointisuunnitelman kulmakiviä ovat myös kansallinen lapsistrategia ja kunnan strategia. Kansallisen lapsistrategian tavoitteena on luoda lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi. Sipoon kunnan strategian mukaan kuluvan valtuustokauden päätavoitteita on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu yhteistyössä Sipoon kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen, varhaiskasvatuksen, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujen, koulutuspalvelujen, oppilashuollon ja työllisyyspalvelujen kesken. Mukana suunnitelman tekemisessä ovat olleet myös viranhaltijajohto, kunnan- ja nuorisovaltuusto sekä koulujen oppilaskunnat.  

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt (ajankohta lisätään myöhemmin) suunnitelman ja seuraa sen toteutumista. Valtuuston tulee huomioida suunnitelma kunkin vuoden talous- ja toimintasuunnitelmassa. 

 

 

Lasten ja nuorten kasvuolot

Kuinka moni sipoolaisista lapsiperheistä on pienituloinen? Asutaanko Sipoossa ahtaasti? Entä miten työttömyysluvut ovat kehittyneet viime vuosina? Muun muassa näihin kysymyksiin löydät vastauksen klikkaamalla alla olevaa linkkiä.

Lasten ja nuorten kasvuolot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin nykytila

Miten sipoolaisilla lapsilla ja nuorilla menee? Klikkaamalla alla olevaa linkkiä löydät muun muassa mielen hyvinvointia, arjen turvallisuutta ja osallisuutta koskevia tutkimustuloksia.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin nykytila

Lastensuojelu Sipoossa

Lastensuojelulla on tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lastensuojelun nykytila

Opiskeluhuolto Sipoossa

Opiskeluhuolto on oppilaan ja opiskelijan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja oppimisen edellytyksistä huolehtimista.

Opiskeluhuollon nykytila

Lasten ja nuorten palvelut

Lapsille ja nuorille suunnatut palvelut edistävät terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäisevät ongelmia.

Sipoon kunnan palvelut lapsille ja nuorille

Näin tehdään – tavoitteet ja toimenpiteet

Sipoon kunnan lasten ja nuorten hyvinvointyön päätavoitteet vuosille 2022–2025 ovat mielen hyvinvoinnin, arjen turvallisuuden ja osallisuuden edistäminen. Klikkaa ja lue, miten nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Kohti Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta

Sipoo kuuluu Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen. Hyvinvointialue vastaa sipoolaisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä 1.1.2023 alkaen.

Siirry Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sivuille