Hyvinvointisuunnitelma – Lasten ja nuorten kasvuolot

Elintaso, asumisolosuhteet, työllisyys ja koulutustaso ovat yhteydessä hyvinvointiin.

Kuinka moni sipoolaisista lapsiperheistä on pienituloinen? Asutaanko Sipoossa ahtaasti? Entä miten työttömyysluvut ovat kehittyneet viime vuosina? Muun muassa näihin kysymyksiin löydät vastauksen tältä sivulta.

Alaikäisten määrä

Varhaiskasvatusikäisten lasten määrä on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana 184 lapsella (-10,8%). Alakouluikäisen määrä on samassa ajassa kasvanut 186 lapsella (11,8%). Toisaalta kahden viime vuoden aikan alakouluikäisten määrä näyttää kääntyneen laskuun pitkään jatkuneen kasvun jälkeen. 13–18-vuotiaiden nuorten lukumäärän vaihtelu on vuosikymmenen aikana ollut vähäistä.

Perhetyypit

Vuonna 2020 Sipoossa asui 6134 perhettä. Perheiden lukumäärä on kasvanut kymmenessä vuodessa n. 18 %. Perheitä, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia, oli 2549 eli 41,6 % kaikista perheistä. Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä on kasvanut vuosikymmenen aikana. Vuonna 2020 joka viides lapsiperhe oli yhden vanhemman perhe.

Ahtaasti asuminen

Mitä ahtaasti asumisella tarkoitetaan? Lue Tilastokeskuksen sivuilta. 

Vuonna 2020 Sipoossa asui ahtaasti 23% lapsiasuntokunnista. Ahtaasti asuvien lapsiperheiden osuus kaikista lapsiperheistä on pysynyt Sipoossa lähes muuttumattomana kymmenen vuotta. Sipoossa lapsiperheitä asuu ahtaasti suhteellisesti vähemmän kuin koko maassa ja Itä-Uudellamaalla keskimäärin.

Pienituloisuusaste

Mitä pienituloisuudella tarkoitetaan? Lue Tilastokeskuksen sivuilta.

Sipoossa sekä kunnan yleinen (6,5%) että lasten (5,6 %) pienituloisuusaste olivat vuonna 2020 pienempiä kuin Itä-Uudellamaalla (13,4 %) ja koko maassa (12,4 %) keskimäärin. Pienituloisuusaste on pysynyt Sipoossa samalla tasolla viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Toimeentulotukea saaneet

Kuka saa toimeentulotukea? Lue Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta. 

Toimeentulotukea saavien lapsiperheiden osuus on pysytellyt samalla tasolla Sipoossa kymmenen vuoden ajan. Vuonna 2020 4,5 % sipoolaisista lapsiperheistä nosti toimeentulotukea. Sen sijaan toimeentulotukea saavien 18–24-vuotiaiden osuus on noussut voimakkaasti kymmenessä vuodessa niin Sipoossa kuin koko maassakin.

Sipoossa toimeentulotukea saa suhteellisesti harvempi nuori ja lapsiperhe kuin koko maassa ja Itä-Uudellamaalla keskimäärin.

Koulutus

Mitä koulutuksen ulkopuolelle jäämisellä tarkoitetaan? Lue Sotkanetin sivuilta. 

Sipoossa jäi koulutuksen ulkopuolelle vuonna 2020 7,7 % 17-24-vuotiaista nuorista. Korkea-asteen koulutuksen saaneiden osuus 20 vuotta täyttäneistä oli Sipoossa vuonna 2020 36,4 %. Vastaava luku koko maassa oli 32,6 % ja Itä-Uudellamaalla 31,5 %. Keski-asteen koulutuksen saaneiden osuus saman ikäisestä väestöstä oli Sipoossa 37,9 %.

Työttömyys

Sipoon työvoimasta oli 8,9 % työttömiä vuonna 2021. 1824- vuotiaiden työttömyysaste oli samana vuonna 13,3 %. Sekä yleinen että nuorten työttömyysaste olivat Sipoossa matalampia kuin Itä-Uudellamaalla ja koko maassa keskimäärin.

Sipoon kunnan hyvinvointikertomus 2021–2025 sisältää laajemman katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin.

(linkki toistaiseksi vanhaan hyvinvointikertomukseen)