T 6 Taasjärven itäpuoli

Asemakaava

Asemakaavan myötä Taasjärven itäpuolesta muodostuu Söderkullaan uusi pientalovaltainen taajamanosa. Asemakaava mahdollistaa yleiskaavan mukaisen kokoojakadun rakentamisen Taasjärven ympäri. Kokoojakatu yhdistää Graniittitien ja Tasbyntien toisiinsa, liittäen alueen kiinteästi osaksi taajamaa. Alueen luonne pyritään säilyttämään luonnonläheisenä ja huvilamaisena. Alueella on maisemallisia, sekä rakennushistoriallisia arvoja, jotka on huomioitu kaavoituksessa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 57 ha, ja se sijaitsee erinomaisella paikalla kävelymatkan päässä Söderkullan keskustan palveluista.

 

 

T6 Havainnekuva

Asemakaavan voimaantulo

Helsingin hallinto-oikeus on 16.10.2023 päätöksellään 5776/2023 hylännyt valtuuston päätöstä koskevat valitukset, eikä korkeimmasta hallinto-oikeudesta ole haettu valituslupaa asiassa. Kaava tulee kokonaan voimaan tällä kuulutuksella.

Kuulutus

 

Asemakaavan osittainen voimaantulo

Kunnanhallitus päätti 27.2.2023 § 62 määrätä T6 Taasjärven itäpuolen asemakaavan tulemaan osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta, pois lukien valituksen kohteena olevat kiinteistöt. Asemakaava tulee tällä kuulutuksella osittain voimaan.

Kuulutus

Kaavakartta

Yhteyshenkilöt

Pieta Kupiainen, kaavoittaja