N61 Öljytien ja Brobölentien risteys

Asemakaavan muutos

Kaavamuutosalue sijaitsee Kirkonkylässä, Sipoon suurimman taajaman ja pohjoisen aluekeskuksen, Nikkilän keskustan eteläpuolella. Suunnittelualueeseen kuuluu Öljytien (mt 148) ja Brobölentien (mt 11697) risteysalueen koillisosaa, joka on asemakaavoitettu. Asemakaavamuutos koskee osia asemakaavoitetuista kiinteistöistä 753–416-33-44 ja 753-416-3-51 sekä 753-895-2-14 ja 753-895-2-3. Suunnittelualueen pinta-ala on n.1,4 ha tie- ja peltoaluetta.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa alueella voimassa olevia asemakaavoja siten, että ne vastaavat Öljytien ja Brobölentien liittymän parantamisesta tehtyä tiesuunnitelmaa.

Kaavatyö ei ole vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy kunnanhallitus. Kaava valmistellaan suoraan ehdotukseksi. Kaavaehdotus asetetaan kunnanhallituksen päätöksellä nähtäville 30 päiväksi.

Tässä ollaan nyt

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus oli maankäyttö- ja rakennuslain 65 § ja -asetuksen 27 § mukaisesti nähtävillä 1.7.2022–2.9.2022 SipooInfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2), sekä SipooInfo Söderkullassa (Amiraalintie 2) niiden aukioloaikoina.
Loma-aikojen vuoksi nähtävillä oloaikaa pidennettiin kuukaudesta kahteen kuukauteen.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tuli toimittaa kirjallisesti perjantaihin 2.9.2022 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

N61 ja T6 Yhteiskuulutus 1.7.2022 (pdf)

Kaavakartta, ehdotus (pdf)
Selostus (pdf

Selostuksen liitteet (pdf):
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
2. Kaavakartan pienennös (pdf)
3. Merkinnät ja määräykset A4 (pdf)
4. Asemakaavan seurantalomake (pdf)

Aikaisemmat käsittelyvaiheet

Aloitusvaihe

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 5.5.2022 – 6.6.2022 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) kirjaston aukioloaikana.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 6.6.2022 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 5.5.2022 (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Yhteyshenkilöt

kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen
puh. 050 409 3957

kaavavalmistelija Birgitta Smeds
puh. 040 191 4358

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi