Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Kaavamuutosalue sijaitsee Sipoon saaristossa Norrkullalandetin saarella ja on kooltaan n. 13 ha.
Kaavamuutos koskee osaa Sipoon kunnan Norrkullalandetin kylän kiinteistöä 1-145. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa matkailu- ja virkistyskäytön kehittäminen saarella.

Yhteyshenkilöt

Sipoon kunta:
kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen
050 409 3957,  etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Arkkitehtitoimisto Juhani Aalto Oy:
arkkitehti Juhani Aalto, 0400 997 597
arkkitehti Anne Malve, 045 806 3988,
etunimi.sukunimi@arkja.fi.

Voimaantulo

RA7 Norrkullalandet ranta-asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella:

Kuulutus 10.2.2022, pdf

 

Hyväksymisvaihe

Valtuusto on päätöksellään 13.12.2021 § 147 hyväksynyt RA7 Norrkullalandet ranta-asemakaavan muutoksen. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 21. joulukuuta 2021 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Kuulutus.pdf
Muutoksenhakuohje (pdf)

Asia kunnanvaltuuston pöytäkirjassa, pdf

Kaavakartta, pdf
Kaavakartan pienennös, pdf
Kaavakartan merkinnät ja määräykset, pdf
Kaavaselostus, pdf
Kaavaselostuksen liitteet, pdf
Havainnekuva, pdf

 

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 17.6.2021 – 2.8.2021 asiakaspalvelu Sipooinfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) tämän aukioloaikana, Söderkullan kirjaston aulassa (Amiraalintie 2, Söderkulla) sekä kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavoitus.

Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisesti 2.8.2021 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.
Kunnanhallituksen päätös 27.4.2021 § 135 kunnan yleisessä tietoverkossa  
RA7 Pöytäkirjan ote § 135 (pdf)

Kuulutus ehdotusvaihe (pdf)

Kaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet:
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Liite 2: Asemakaavakartan pienennös (pdf)
Liite 3: Asemakaavan merkinnät ja määräykset (pdf)
Liite 4: Havainnekuva (pdf)

Valmisteluvaiheen vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin (pdf)

Liikennesuunnittelijan lausunto WSP (pdf)
Sipoon veden lausunto vesihuoltoverkoston rakentamisesta (pdf)

Norrkullalandetin itäosan pesimälinnustoselvitys ja lepakkokartoitus (pdf)
Norrkullalandetin itäosan luontoselvitys (pdf)

Aiemmat käsittelyvaiheet

Valmisteluvaihe

Ranta-asemakaavan luonnos, päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muu valmisteluaineisto oli nähtävillä 5.3.-6.4.2020 asiakaspalvelu INFO:ssa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) kirjaston aukioloaikana sekä kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.

Mahdolliset mielipiteet tuli toimittaa kirjallisesti 6.4.2020 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Maankäyttöjaoston päätös 12.2.2020 § 12 (pdf)

Kuulutus 5.3.2020 (pdf)

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Kaavakartta luonnos (pdf)
Kaavaselostus luonnos (pdf)

Selostuksen liitteet: (pdf)
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Liite 2: Ranta-asemakaavan pienennös (pdf)
Liite 3: Merkinnät ja määräykset (pdf)
Liite 4: Norrkullalandetin itäosan pesimälinnustoselvitys ja lepakkokartoitus (pdf)
Liite 5: Norrkullalandetin itäosan luontoselvitys (pdf)
Liite 6: Havainnekuva (pdf)

Aloitusvaihe

Ranta-asemakaava kuulutettiin vireille 29.5.2019

Kuulutus vireilletulosta 29.5.2019 (pdf)

Osallistumis- ja arviontisuunntitelma (pdf)