Jätevedet

Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kunnan viemäriverkostoon, tulee järjestää syntyvän jäteveden käsittely siten, ettei siitä aiheudu haitallisia terveys- eikä ympäristövaikutuksia. Jätevesillä tarkoitetaan sekä käymäläjätevesiä että pesuvesiä eli harmaita vesiä. Sadevesiä ja rakenteiden kuivatusvesiä ei saa käsitellä yhdessä jätevesien kanssa. Vesiensuojelussa pyritään estämään vesien pilaantuminen ja vesialueiden haitallinen käyttäminen. Haitallisia vaikutuksia ehkäistään erityisesti vähentämällä hajakuormitusta.

Ota yhteyttä