Usein kysytyt kysymykset

Alla on ryhmitelty aihealueittain usein kysyttyjä kysymyksiä ja niihin vastauksia.

Jos et löydä kysymykseesi vastausta tältä sivulta tai Sipoon kunnan muilta verkkosivuilta, voit esittää kysymyksen tai antaa palautetta oheisen linkin kautta:

Puistot ja viheralueet

Haluatko kaataa puun tontiltasi?

Puun saat kaataa ilman erillistä lupaa, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  1. Puu jää rakennusluvassa hyväksytyn rakennuksen tai kulkuväylän alle tai korkeintaan viiden metrin päähän rakennuksen seinästä.
  2. Puu on korkeintaan viiden metrin päässä rakennuksen seinästä.
  3. Puun rungon halkaisija on metrin korkeudelta korkeintaan 10 senttimetriä.

Muissa tapauksissa sinun pitää olla yhteydessä rakennusvalvontaan Lupapisteen kautta.

Mistä löydän lähimmän koirapuiston?

Löydät tiedon lähimmästä koirapuistosta  Koirapuistot – Sipoo – Sibbo verkkosivulta.

Minne ilmoittaa vieraslajikkeista, kuten jättibalsamista ja jättiukonputkista?

Mikäli törmäät vieraslajiin tai sen esiintymään, ilmoitathan havaintosi Vieraslajit.fi verkkosivun kautta.

Kuinka ilmoittaudun puistokummiksi?

Ilmoittaudu puistokummiksi täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake Puistokummit – Sipoo – Sibbo sivulta.

Kuinka hakea viljelypalstaa?

Voit tiedustella vapaita viljelypalstoja ja ilmoittautua jonoon sähköpostiosoitteessa viljelypalstat@sipoo.fi

Viljelypalstat jaetaan jonotusjärjestyksessä sitä mukaan, kun palstoja vapautuu.

Kunta ilmoittaa keväisin uusien palstojen vapautumisesta henkilökohtaisesti jonoon ilmoittautuneille.

Mitä tehdä, jos havaitsen ylitäytetyn roskiksen puistossa tai yleisillä alueilla?

Katu- ja viheralueidemme roska-astioita tyhjennetään tasaisin väliajoin tehtävillä kierroksilla. Emme käy tyhjentämässä yksittäisiä roska-astioita, mutta jos roska-astia on ollut yli viikon täynnä, voit ilmoittaa asiasta yksikköömme Oma asioinnin tai React & Share-palautekanavien kautta.

Kunnossapito

Mikä on kunnossapitoluokitus?

Kyseessä on luokitteluopas, joka avulla kunta luokittelee alueet käytön ja kunnossapidon laatua määrittäviin luokkiin. Kunnossapito koskee lähinnä talvihoitoa – pääosin aurausta, hiekoitusta ja keväisin hiekanpoistoa, mikä suoritetaan alueittain katuluokituksien mukaan. Sipoon kunta on määrittänyt katuluokitukset ja toimenpideajat koko omalle katuverkolleen.

Alueen talvihoidosta vastaava taho määrittää talvihoitoreitit näiden luokituksien ja toimenpideaikojen mukaan. Oman tuotannon alueella reitit määrittelee Katu- ja viheralueyksikkö, urakka-alueilla urakoitsijan työnjohto.

Katuvalo on sammunut, keneen otan yhteyttä.

Katuvalaistustamme hoitaa Uudenmaan Verkonrakennus Oy. Palautteet sammuneista tai vaurioituneista valaisimista voit lähettää osoitteeseen katuvaloviat.sipoo@uvr.fi

Mihin otan yhteytyä kaluston ilkivallasta?

Ensisijaisesti yhteyttä tulisi ottaa kaluston omistajaan. Kunta ei omista esimerkiksi kolmannen osapuolen kunnan alueelle sijoittamia laitteita, kuten telekaappeja tai suurinta osaa sähkökeskuksista.

Kunnan katu- ja viheralueilla kunnan omaisuudenhallinasta vastaa Katu- ja viheralueet-yksikkö. Kunnan kiinteistöjen alueella omaisuudenhallinnasta vastaa Toimitilat-yksikkö.

Kuka vastaa teiden ja yleisten alueiden talvikunnossapidosta?

Sipoon kunnan talvikunnossapito on ulkoistettu useammalle yksityiselle toimijalle. Löydät kunnossapitoyritysten yhteystiedot verkkopalvelustamme alla olevasta linkistä: Katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapito

Mihin kerron vaurioista tieverkossa?

Sipoon kunnan kunnossapitämän tieverkon vaurioista voit ilmoittaa yksikköömme Oma asioinnin tai React & Share-palautekanavien kautta. Sipoon kunnossapitämän tieverkon näet katuluokituskartoistamme. Linkki karttasivustolle:Katujen kunnossapitoluokitukset (arcgis.com)

Valtion ylläpitämän tieverkon vaurioista voit ilmoittaa ELY-keskukselle heidän Palauteväylä (palautevayla.fi) -palveluunsa.

 

Hulevedet

Mitä hulevedet ovat?

Hulevedet ovat sade- ja sulamisvesiä, jotka kulkeutuvat rakennetulla alueella pintavaluntana (vesihuoltolaki 119/2001) ja imeytetään maaperään tai johdetaan hulevesijärjestelmissä vastaanottavaan vesistöön (purot, joet, järvet ja meret). Rakennetuilla alueilla pintoja ovat esimerkiksi tiet ja katot, ja hulevesijärjestelmiä putket, avo-ojat, viivytys- ja imeytysjärjestelmät sekä muut vastaavat ratkaisut.

Kenelle kuuluu vastuu hulevesien hallinnasta?

Jokainen kiinteistön omistaja, myös kunta, vastaa hulevesien hallinnasta omalla alueellaan. Tämän lisäksi kunta vastaa asemakaavoitettujen alueiden hulevesien hallinnan järjestämisestä maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) mukaisesti. Kunnalla ei ole ulkopuolista hoitovelvoitetta asemakaava-alueiden ulkopuolella, vaan vastuu on aina kiinteistön omistajalla.

Peritäänkö Sipoon kunnalla hulevesimaksua?

Sipoon kunta ei tällä hetkellä peri erillistä hulevesimaksua kunnan hulevesijärjestelmään liittymisestä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnalla on kuitenkin oikeus periä maksua, mikäli käytäntö todetaan tarpeelliseksi.

Kuka vastaa vahingoista, kun hulevedet valuvat naapurin kiinteistöltä omalle kiinteistölleni?

Kiinteistön omistajat vastaavat hulevesistä omilla alueillaan. Hulevesiä ei saa johtaa naapurin kiinteistöalueelle ilman erillistä suostumusta, kuten hulevesiputken rasitesopimusta. Uusilla rakennetuilla alueilla hulevesien pintavalunta lisääntyy, mikä myös rakentajan on huomioitava. Asemakaava-alueiden ulkopuolella ojitusta koskevissa asioissa kunnan ympäristösuojeluviranomainen ratkaisee erimielisyydet.

Haluan rakentaa ojan tai kunnostaa luonnonmukaista ojaa. Mitä minun on huomioitava?

Vähäisestä ojituksesta (esim. pienehkön metsäkappaleen ojitus tai rakennuspaikan kuivattamiseksi tarpeellisen ojan tekeminen omalle maalle) ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta. Vähäistä suuremmista hankkeista on tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle. Mahdollista haitallista vaikutusta aiheuttava toimenpide voi vaatia myös vesilain mukaisen luvan hakemisen aluehallintovirastolta. Joissain vesilain mukaisissa tapauksissa on tarpeen myös ojitustoimitus, jota haetaan ELY-keskukselta. Lisää tietoa saat ymparisto.fi-sivustolta.

Olen rakentamassa uutta kiinteistöä tontilleni. Mitä hulevesiä koskevia asioita minun on huomioitava?

Asemakaavoitetuilla alueilla kaavan määräykset hulevesiin ovat sitovia, ja rakennustöissä on huomioitava kunnan rakennusvalvonnan asettamat ehdot. Lisäksi kunnan monijäseninen toimielin voi asettaa alueellisia erityisratkaisuja, esimerkiksi öljynerotusjärjestelmän käyttöönotto. Saatat myös tarvita Sipoon kunnan myöntämän liitoskohtalausunnon, josta voit lähettää yhteydenottopyynnön Oma asiointi -palvelun kautta. Sipoon Vedeltä saatte vesijohtoihin ja jätevesiin liittyvät lausunnot.

Miten kunta huomioi hulevedet suunnittelussa?

Sipoon kunnassa hulevedet otetaan osaksi suunnitteluprosessia jo kaavavaiheessa. Hulevesien hallinnasta tehdään hyvissä ajoin erillinen selvitys, jonka pohjalta voidaan tunnistaa aluekohtaiset tarpeet hulevesien hallinnalle. Osana kunnan yleistä hulevesien hallintaa ovat myös jo kaavassa esitetyt tonttikohtaiset vaatimukset. Hulevesien tehokas ja luonnonmukainen hallinta on kunnan ja sen asukkaiden yhteinen tavoite.

Mitä haasteita Sipoossa on hulevesiin liittyen?

Sipoon kunta kasvaa vauhdilla, joten myös rakennetun pinnan määrä ja sitä kautta hulevesien pintavalunta lisääntyy. Lisäksi läsnä ovat työmaiden hulevesien käsittely ja imeyttämisen kannalta haastava kallioinen ja savinen maaperä. Sipoon kunnassa edistetään uusien luonnonmukaisten ja teknisten ratkaisujen käyttöönottoa soveltuvien kohteiden löytyessä.

Kadut

Minne ilmoitan rikkoutuneesta katuvalosta?

Jos havaitset toimimattoman tai rikkoutuneen katuvalon tai muun häiriön valaistuksessa, ilmoita asiasta sähköpostitse Uudenmaan verkonrakennukselle osoitteeseen katuvaloviat.sipoo@uvr.fi. Huomaathan mainita ilmoituksessa kunnan, katuosoitteen sekä vian laadun.
Tietoa yleisten alueiden valaistuksesta sipoo.fi:ssä

 

 

 

Liikenne

Missä voin ladata HSL-korttini?

Sipoossa HSL-kortin voi ladata kunnan asiakaspalvelupisteissä Pääkirjastolla Nikkilässä tai Söderkullan kirjastolla. Vaihtoehtoisesti kortin voi tilata netistä suoraan kotiin, ja se aktivoituu ensimmäisellä käyttökerralla.
SipooInfo sipoo.fi:ssä

Mistä voin ostaa matkahuollon matkakortin?

Sipoossa ei ole mahdollista ostaa Matkahuollon matkakorttia. Lähimmät palvelupisteet, joissa voit ostaa matkakortin, sijaitsevat Pornaisissa, Porvoossa, Järvenpäässä ja Nurmijärvellä.

Mikä on oma asiointi?

Oma asiointi on palvelu, jonka avulla voit lähettää hakemuksia, kysyä, ilmoittaa ja antaa palautetta kuntatekniikkaan liittyvistä asioista. Sivulta löydät myös muita asiointipalveluita.

Oma asiointi on viestinnän ensisijainen kanava. Oman asioinnin palvelukanavan kautta viestisi tavoittaa oikean henkilön sekä asiantuntijat pääsevät vastaamaan parhaiten.

Oma asiointi -palveluun pääset tästä linkistä