Omakotitontit | Pohjanniitty

Pohjanniityn asemakaava (NG 9) on valmistunut vuonna 2020. Pohjanniitty sijaitsee Nikkilässä, suositulla ja kehittyvällä Nikkilän kartanon alueella hyvien ulkoilumaastojen lähettyvillä. Alueelle on kaavoitettu 28 omakotitonttia, joista yli puolet on myyty. Edellisistä myyntikierroksista jäljelle jääneet tontit tulevat vapaasti haettaviksi 2.10.2023. Tontit luovutetaan kiinteään hintaan varausjärjestyksessä. Mahdollisesti alueelta myöhemmin vapautuvat tontit päivitetään tälle sivulle seuraavan kerran 22.4. ja 20.5.2024.

Pohjanniityn sijainti

TONTIN HAKEMINEN

Tonttihakemuslomake löytyy Sipoon kunnan Oma asioinnista 2.10.2023 noin klo 17 alkaen. Oma asiointiin pääset oheisesta linkistä, valitse sivun yläreunan valikosta Rakentaminen, jonka jälkeen valitse sivun oikeasta reunasta Omakotitonttihakemus Pohjanniitty:

Tonttia voi hakea yksityinen henkilö asuinkunnasta riippumatta. Tontteja voivat hakea myös ne, jotka ovat saaneet Sipoon kunnalta tontin viimeisen viiden vuoden sisällä.

TIETOA TONTEISTA

Alueelle on laadittu sitovat rakentamistapaohjeet, joihin kannattaa tutustua. Rakennustapaohjeissa on korttelikohtaiset ohjeet koskien rakennusten väritystä ja ulkonäköä. Asemakaavasivustolta löytyy myös kaavatyötä varten tehdyn rakennettavuusselvityksen tulokset. Ennen rakentamista ostajan on teetettävä tarkempi maaperäselvitys oman tonttinsa osalta.

Asemakaavaan on tonteille merkitty suurin sallittu kerrosluku. Tonteille voi rakentaa rakennuksen, jossa on tätä vähemmän kerroksia, mutta siinä tapauksessa on otettava huomioon, että rakennuksen voi sijoittaa vain kaavassa määrätylle rakennusalalle ja enintään 17 % tontin pinta-alasta voi käyttää rakentamiseen. Kaikkea tontin rakennusoikeutta ei voi siis käyttää, jos rakennetaan yksikerroksinen talo.

Asemakaavassa on osoitettu rakennukset paikoitellen alle 8 metrin päähän toisistaan, jolloin on huomioitava palomääräykset.

Hulevedet ohjataan tontista riippuen joko hulevesiputkistoon tai ojaan.

Alueen vieressä on aiemmin sijainnut ampumarata. Tonttien maaperän puhtauden varmistamiseksi on kadunrakentamisen yhteydessä otettu maaperänäytteitä tonteilta, ja näissä näytteissä ei ole ilmennyt raja-arvot ylittäviä raskasmetallipitoisuuksia.

Alueen länsipuolelle ollaan kaavoittamassa Nikkilän kartanon kaava-aluetta. Linkki kaavahanketta koskeviin tietoihin löytyy täältä.

Tontit myydään sellaisessa kunnossa missä ne ovat myyntihetkellä.

 

Suuntaa antava esimerkkilaskelma tontinostan kustannuksista

21.3.2022 järjestetyn tontti-infon materiaalia

21.3.2022 infotilaisuuden esitys tonttien myynnistä

Kooste 21.3..2022 infotilaisuuden kysymyksistä

Tietoa alueen kunnallistekniikasta (21.3. infotilaisuudesta)

 

MYYNTIIN TULEVAT TONTIT

*Huom! Kaikkea rakennusoikeutta ei voi käyttää, jos tontille rakennetaan yksikerroksinen talo
Kortteli 1539
Tontti kartalla Tontti Kiinteistötunnus Osoite Pinta-ala m2 Rakennusoikeus k-m2 * Hinta €/m2 Hinta €/tontti
A VARATTU K1539T3 753-423-0023-0112 Pohjanmetsäntie 27 770 192 76 58 520
B VARATTU K1539T4 753-423-0023-0113 Pohjanmetsäntie 25 770 192 76 58 520
C K1539T5 753-423-0023-0114 Kylävuorentie 36 752 188 77 57 904
D VARATTU K1539T7 753-423-0023-0116 Pohjanmetsänreuna 12 945 236 76 71 820
Kortteli 1540, huomioi tonttien rajoilla kaavassa oleva varaus johdolle / ojalle
Tontti kartalla Tontti Kiinteistötunnus Osoite Pinta-ala m2 Rakennusoikeus k-m2 * Hinta €/m2 Hinta €/tontti
E VARATTU K1540T2 753-423-0023-0119 Pohjanniitynpolku 1 592 148 77 45 584
F VARATTU K1540T4 753-423-0023-0121 Pohjanmetsäntie 24 1001 250 79 79 079
Kortteli 1538
Tontti kartalla Tontti Kiinteistötunnus Osoite Pinta-ala m2 Rakennusoikeus k-m2 * Hinta €/m2 Hinta €/tontti
G VARATTU K1538T8 753-423-0023-0101 Kylävuorentie 51 766 191 76 58 216

Tiedustelut

Tontinmyyntiin liittyen:

Maankäyttöinsinööri Maija Lääti
+358 50 536 1408
etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Rakentamiseen liittyen:

Lupa-arkkitehti Eeva Kilpiä, etunimi.sukunimi@sipoo.fi