Rakennushankkeen aloitus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän ja suunnittelijoiden tulee perehtyä rakennuspaikkaan, lähiympäristöön, alueen kaavaan, rakennusjärjestykseen ja alueelle mahdollisesti laadittuihin rakennustapaohjeisiin. Tässä vaiheessa hankitaan kartta-aineisto ja muut mahdolliset tekniset lähtötiedot. Pientalon rakentajia suositellaan heti tontin hankkimisen jälkeen olemaan yhteydessä rakentamisen asiantuntijoihin. Rakennushankkeen vaativuutta sekä suunnittelijoiden tehtäviä ja kelpoisuutta tulee punnita tässä vaiheessa.

Rakennushankkeen onnistumiseen tarvitaan monta asiantuntijaa:

  • Lupavalmistelupäällikkö sekä rakennusvalvonnan lupa-arkkitehdit ja lupainsinööri neuvovat rakennushankkeen luvan hakemisessa
  • Pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta; muut suunnittelijat omasta suunnittelualastaan
  • Vastaava työnjohtaja vastaa työmaalla määräysten ja luvan mukaisesta rakentamisesta sekä hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta; muut työnjohtajat omasta vastuualueestaan.

Aloittamisoikeus ja vakuusmaksut

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen rakentaminen voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta, jos hankkeelle on myönnetty aloittamisoikeus. Aloittamisoikeutta kannattaa hakea lupahakemuksen yhteydessä kirjaamalla tämä Lupapisteessä hankkeen kuvaukseen.

Aloittamisoikeuden asettamismaksu määräytyy rakennusvalvontataksan mukaan ja vakuusmaksun suuruus määritellään rakennushankkeen mukaan:

Omakoti- ja paritalot sekä talousrakennukset vakuuusmaksu 5 000,00 €

Rivi- ja kerrostalot, koulut yms. sekä suuret hallit vakuusmaksu 10 000,00 €

Aloittamisoikeus myönnetään yleensä perustamistöiden osalle. Luvan myöntämisen jälkeen rakennusvalvonta lähettää sähköpostitse hakijalle kunnan tilitiedot vakuuden maksamista varten.

Vakuusmaksu palautetaan hakijan ilmoittamalle tilille luvan tultua lainvoimaiseksi. Aloittamisoikeuden asettamismaksu jää kunnalle korvaukseksi vakuusasian käsittelystä.

Toimi näin

Voit tutustua Sipoon kunnan verkkosivuilla rakentamisen lupapolkuun ja ottaa yhteyttä rakennusvalvonnan asiantuntijoihin.