Rakennuslupaprosessin suunnittelu ja käynnistäminen

Hakemuksen tekeminen kannattaa antaa ammattilaisen (pääsuunnittelijan) tehtäväksi.

Pääsuunnittelijan palkkaaminen

Pätevän ammattisuunnittelijan palkkaaminen heti rakennusprojektin alussa on tärkeää. Tällä saavutetaan laadukas lopputulos ja usein myös rahallista säästöä. Pääsuunnittelija auttaa myös lupaprosessin eri vaiheissa. Rakennushankkeessa on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan oltava pääsuunnittelija, rakennussuunnittelija ja tarvittavien erityissuunnitelmien osalta erityissuunnittelijat.

Alueen rakentamista ohjaavaan kaavaan ja rakennustapaohjeeseen tulee tutustua huolellisesti jo suunnittelun alkuvaiheissa. Suunnittelu on rakennusprojektin tärkeimpiä vaiheita, sillä siinä määritellään pääosa kohteen rakennus- ja käyttökustannuksista. Ammattitaitoisen suunnittelijan tekemä suunnitelma säästää kuluissa sekä helpottaa ja nopeuttaa lupaprosessia ja rakentamista.

Suunnittelijoiden kelpoisuus

Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä ympäristöministeriön ohjeessa. Suunnittelijan kelpoisuus määräytyy koulutuksen ja kokemuksen perusteella. Korjaus- tai muutostyön suunnittelijalla tulee olla kokemusta korjausten tai muutostöiden suunnittelutehtävistä. Vain vaativuudeltaan vähäisenä pidettävissä hankkeissa voi suunnittelijana toimia henkilö, jolla ei ole rakennusalan tutkintoa. Rakennusvalvontaviranomainen arvioi suunnittelijan kelpoisuuden kyseiseen tehtävään. Kelpoisuus on hankekohtainen.

Viimeistään rakennuslupahakemuksen yhteydessä on ilmoitettava Lupapisteessä valittu pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija. Kelpoisuuden arvioimiseksi liitetään tarvittavat tiedot em. suunnittelijoiden koulutuksesta ja suunnittelukokemuksesta, yleensä tutkintotodistus ja CV tai lyhyt referenssiluettelo. Pääsuunnittelijan tulee olla kirjautunut Lupapisteessä hankkeeseen.

Pääsuunnittelijan tehtävät ja vastuu

Pääsuunnittelijan vastuu kestää koko hankkeen ajan. Pääsuunnittelijan tehtävänä on varmistaa, että suunnittelijoilla on riittävät lähtötiedot/selvitykset hankkeeseen liittyen ja huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat hankkeesta laaditaan. Pääsuunnittelijan tehtävä on huolehtia, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden siten, että rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät.

Toimi näin

Lisätietoja lupasihteeri Paula Kling

040 191 4367