G 17 Linnanpellon osayleiskaava

Osayleiskaava

Tavoitteena on ohjata alueen maankäyttöä laatimalla oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jossa rakennusoikeudet osoitetaan kiinteistökohtaisesti, ottaa huomioon alueen erityispiirteet ja suojelukohteet sekä kehittää alueen kylämäista taajamakuvaa. Rakentamista ohjataan ympäristö ja maisema huomioon ottaen. Uudisrakentaminen sijoitetaan siten, että se täydentää olemassa olevaa rakennuskantaa.

 

Kylätaajama sijaitsee Pornaistentien (1494) varrella noin 4 km Nikkilän taajamasta koilliseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2190 ha.

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 8.9.2014 § 68 Linnanpellon osayleiskaavan.

G 17 Kuulutus lainvoimasta 30.10.2014 (pdf)

G 17 Osayleiskaavakartta (pdf)

G 17 Osayleiskaavakartan pienennös (pdf)

G 17 Merkinnät ja määräykset (pdf) 

G 17 Kaavaselostus (pdf)

G 17 Selostuksen liitteet (pdf)