Voimaan tulleet yleiskaavat

Voimaan tulleet yleiskaavat ovat kunnanhallituksen tai –valtuuston hyväksymiä sekä lainvoiman saaneita yleiskaavoja.

Yleiskaava on yleispiirteinen kuntatason maankäyttösuunnitelma. Yleiskaava voidaan laatia joko oikeusvaikutteisena tai oikeusvaikutuksettomana. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja haja-asutusalueella rakentamisen lupien käsittelyä. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain, osa-alueittain tai kuntien yhteisenä yleiskaavana.

Kaavoituksen karttapalvelu -sivustolla ovat voimassaolevat osayleiskaavat, asemakaavat ja ranta-asemakaavat kartalla. Kartalla kaavaa klikatessa, siihen avautuvasta ikkunasta voi saada lisätietoja -linkin kautta kaavaotteen auki.