G 13 Sipoon yleiskaava 2025

Koko kunnan yleiskaava

Sipoon valtuusto hyväksyi Sipoon yleiskaava 2025:n 15.12.2008 (108 §). Kaavasta valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 23.12.2011 kaavasta jätetyt valitukset.

 

Voimaantulo

Sipoon yleiskaava 2025 kuulutettiin lainvoimaiseksi 25.1.2012, ja korvaa aiemmat yleiskaavat.

Helsingin hallinto-oikeus kumosi valtuuston päätöksen siltä osin, kun se koskee osia Hitån-Ormträskin ja Majvikin alueille osoitetuista taajamatoimintojen alueista (A). Näillä alueilla ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa, vaan alueiden maankäyttöä ohjaa Itä-Uudenmaan maakuntakaava (kts. Itä-Uudenmaan maakuntakaava, kaavakartta).

Oikeusvaikutteisena laadittua yleiskaavaa toteutetaan yksityiskohtaisempien osayleiskaavojen sekä asemakaavoituksen kautta. Yleiskaava toimii myös lupavalmistelun pohjana.

Aineisto pdf-tiedostoina:

G 13 Sipoon yleiskaava 2025
G 13 Merkinnät ja määräykset A4
G 13 yleiskaavan selostus 

G 13 yleiskaaavan selostuksen liitteet