TM 3 Talma Hills loma-asunnot

Asemakaava

Noin 5 hehtaarin laajuinen suunnittelualue sijaitsee Talmassa Pohjois-Sipoossa Lahdenväylän (E 75) itäpuolella noin 8 km Nikkilän taajamasta luoteeseen. Alue rajautuu etelässä Talman golfkentän alueeseen. Asemakaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa alueen kehittäminen loma- ja vapaa-ajankäyttöä varten.

Alueen rajaus kuvassa punaisella

Voimaantulo

Korkein hallinto-oikeus on 26.8.2022 antamallaan päätöksellään hylännyt kaavasta tehdyn valituslupahakemuksen ja kaava voidaan kuuluttaa voimaan.

Kuulutus voimaantulosta 16.3.2023 (pdf)

Hyväksyminen

Kaavan hyväksymispäätöksestä  on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 14.12.2020 § 309 hyväksyä Talma Hills loma-asunnot asemakaavaehdotuksen (kaava TM 3).

Ote pöytäkirjasta (pdf)

Kuulutus (pdf)

Hyväksytty kaava-aineisto:
Kaavakartta (pdf)
Kaavselostus (pdf)

Selostuksen liitteet 1-7
Kaavakartan pienennös A4, (liite 4, pdf)
Merkinnät ja määräykset A4 (liite 5, pdf
Korjatun kaavaehdotuksen palauteraportti (pdf)