TM 3 Talma Hills loma-asunnot

Asemakaava

Noin 5 hehtaarin laajuinen suunnittelualue sijaitsee Talmassa Pohjois-Sipoossa Lahdenväylän (E 75) itäpuolella noin 8 km Nikkilän taajamasta luoteeseen. Alue rajautuu etelässä Talman golfkentän alueeseen. Asemakaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa alueen kehittäminen loma- ja vapaa-ajankäyttöä varten.

Voimaantulo

Korkein hallinto-oikeus on 26.8.2022 antamallaan päätöksellään hylännyt kaavasta tehdyn valituslupahakemuksen ja kaava voidaan kuuluttaa voimaan.

Kuulutus voimaantulosta 16.3.2023 (pdf)

Hyväksyminen

Kaavan hyväksymispäätöksestä  on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 14.12.2020 § 309 hyväksyä Talma Hills loma-asunnot asemakaavaehdotuksen (kaava TM 3). Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 22.12.2020 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Ote pöytäkirjasta (pdf)

Kuulutus (pdf)

Hyväksytty kaava-aineisto:
Kaavakartta (pdf)
Kaavselostus (pdf)

Selostuksen liitteet 1-7
Kaavakartan pienennös A4, (liite 4, pdf)
Merkinnät ja määräykset A4 (liite 5, pdf
Korjatun kaavaehdotuksen palauteraportti (pdf)

Aiemmat käsittelyvaiheet

Korjattu ehdotus

Kunnanhallitus päätti 16.3.2020 asettaa Talma Hills loma-asunnot korjatun asemakaavaehdotuksen (kaava TM 3) maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n mukaisesti nähtäville.

Pöytäkirjaote Kh 16.3.2020 § 57 (pdf)

Kaavaehdotus oli MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 26.3.–27.4.2020 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) Infon aukioloaikoina ja kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tuli toimittaa kirjallisesti 27.4.2020 klo 16:00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

TM 3 Kuulutus 26.3.2020 (pdf)

TM 3 Korjatun ehdotuksen kaavakartta (pdf)
TM 3 Korjatun ehdotuksen kaavaselostus (pdf)
TM 3 Selostuksen liitteet (pdf)
– Selostuksen liitteenä 2 on kaavaehdotuksen (kh 26.3.2019) vastineraportti

Ehdotusvaihe

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 26.3.2019 asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Asemakaavan ehdotus oli julkisesti nähtävillä  3.6.-23.8.2019.

Talman kaavatöitä koskeva yleisötilaisuus pidettiin 5.6. klo 16-19 TalmaSkin kesäravintolassa (Talmantie 341).

TM 3 Kuulutus 29.5.2019 (pdf)

TM 3 Asemakaavakartta, ehdotus (pdf)

TM 3 Selostus (pdf)

TM 3 Selostuksen liitteet (pdf)

Aloitusvaihe

Kunnan kaavoitusohjelmaan 2017-2020 ja 2018-2021 kuuluva Talma Hills loma-asuntoalueen asemakaavatyö on käynnistetty laatimalla kaavan lähtökohtia sekä osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

TM 3 Kuulutus 1.2.2018 (pdf)

TM Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Yhteyshenkilöt

Suvi Kaski, yleissuunnittelupäällikkö
puh. 040 191 6082, sähköposti etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Matti Heikkinen, arkkitehti, a-konsultit, puh 0400 728284, sähköposti etunimi.sukunimi@a-konsultit.fi