N 39 Nikkilän pelastusasema

Asemakaava

Asemakaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa uuden, pelastustoimen nykyisiä ja tulevia tilatarpeita palvelevan pelastusaseman rakentaminen liikenteellisesti nykyistä asemaa edullisempaan paikkaan pääliikenneväylän varrelle. Tavoitteena on samalla tutkia sähköhuollon toimivuutta parantavan Sipoon enerigan muuntoaseman sijoittamista Öljytien eteläpuolelle, 110 ja 20 kV:n voimalinjojen erkanemiskohdan läheisyyteen.

 

Valtuusto on päätöksellään 7.9.2020 § 48 hyväksynyt N39 Nikkilän pelastusaseman asemakaavan.
Kuulutus hyväksymisestä 17.9.2020 (pdf)
Kuulutus lainvoimasta 12.11.2020 (pdf)

Asemakaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

 

Suunnittelualue sijaitsee Sipoon suurimman taajaman ja hallinnollisen keskuksen Nikkilän kaakkoisosassa, Nikkilän entisen sairaala-alueen, nykyisen Itäisen Jokipuiston asuinalueen kaakkoispuolella. Kaava-alueelta on matkaa Nikkilän keskustaan noin 1,5 kilometriä.