S 20 Söderkullan kartanon asuinalue

Asemakaava

Asemakaavan tarkoitus on luoda edellytykset uuden merellisen asuinalueen rakentamiselle. Tavoitteena on mahdollistaa pikkukaupunkimainen ja pientalovaltainen alue, Alue sijaitsee virkistyksen kannalta erinomaisella paikalla Sipoonjoen ja Söderkullan pohjoisosien ulkoilumaastojen välissä. Alue tukeutuu Söderkullan palveluihin. Kaavatyö sisältyy kunnan kaavoitusohjelmaan 2018-2021.

Yhteystiedot

kaavoittaja Niina Tiittanen, 040 541 7596
kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen, 050 409 3957

etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Luonnosvaihe II

Asemakaavaluonnoksen valmisteluaineisto on nähtävillä 23.6.-26.8.2022 ja siihen voi tutustua asiakaspalvelu INFO:ssa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä), Söderkullan kirjastolla (Amiraalintie 2) ja kaavan nettisivulla www.sipoo.fi/s20.
Mielipiteet toimitetaan kirjallisesti 26.8.2022 kello 14 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 23.6.2022 (pdf)

S20_Kaavakartta luonnos (pdf)
Kaavaselostus luonnos (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf):
Liite 1: Kaavakartta, -merkinnät ja -määräykset
Liite 2: Vastineraportti
Liite 3: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 4: Arkeologinen tarkkuusinventointi
Liite 5: Luontoselvitys
Liite 6: Rakennettavuusselvitys
Liite 7: Pohjavesiselvitys
Liite 8: Maisemaselvitys
Liite 9. Maaperän pilaantuneisuustutkimus
Liite 10. Hulevesisuunnitelma

Havainnekuva (pdf)

Kaavoittaja on tavattavissa nähtävilläoloaikana Söderkullan kirjastossa 7.7. ja 16.8.
Voit saapua tapaamaan kaavoittajaa vapaasti sinulle sopivaan aikaan torstaina 7.7. klo 10–12 ja 13—16 sekä tiistaina 16.8. klo 10–12 että 13–18. Tervetuloa!

Kysymyksiä ja kommentteja on myös mahdollista jättää sähköisesti Ota kantaa-sivuston kautta.
Hanke: S20 Söderkullan kartanon asuinalueen asemakaava – Otakantaa.fi

Aiemmat käsittelyvaiheet

Luonnosvaihe

Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 25.2. – 27.3.2019

S 20 Kuulutus 21.2.2019 (pdf)

S 20 Viitesuunnitelma (alustava hahmotelma, pdf)

S 20 Selostus (pdf)

S 20 Selostuksen liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
S 20 Selostuksen liite 2: Viitesuunnitelma (pdf) 
S 20 Selostuksen liite 3: Luontoselvitys (pdf)

Asukastilaisuus järjestettiin torstaina 28.2.2019 Hansaksen nuorisoseurantalolla (Söderkullantie 618). 

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 17.1.2019

S 20 kuulutus vireille fi-sve

S 20 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointi-suunnitelma nähtävillä 17.1. – 18.2.2019 asiakaspalvelu INFO:ssa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) kirjaston aukioloaikana, sekä Söderkullan kirjastossa, (Amiraalintie 2, Söderkulla).

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tuli toimittaa kirjallisesti 18.2.2019 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.