S 17C Söderkullan keskusta

Asemakaavan muutos

Asemakaavan tavoitteena on tiivistää keskusta-aluetta, ja muokata sitä taajamakuvaltaan viihtyisämmäksi pikkukaupunkimaiseksi keskukseksi. Kaava luo edellytyksiä paremmalle palvelutarjonnalle ja turvallisemmille liikennejärjestelyille Söderkullassa. Kaavatyön yhteydessä tullaan tarkastelemaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle asuinrakentamista noin 300-800 asukkaalle.

Suunnittelualue sijaitsee Sipoon toiseksi suurimman taajaman, ja eteläisen aluekeskuksen, Söderkullan keskustassa.  Alueeseen kuuluvat myös kolmen päivittäistavarakaupan kiinteistöt Uuden Porvoontien eteläpuolella. Pohjoisessa suunnittelualue rajautuu Opintiehen, ja idässä osittain Amiraalintiehen. Sipoonlahden ruotsinkielisen koulun (Söderkulla skola) alue on liitetty osaksi kaava-aluetta, koulutoiminnan muuttaessa Neiti Miilin yksikköön Söderkullan keskustan itäpuolelle.

Alueen pysäköintijärjestelyt on suunniteltava uudelleen Söderkullan torin rakentamisen mahdollistamiseksi. Autopaikkojen määrää ei kuitenkaan ole tarkoitus vähentää. Palvelutalo Lindan mahdollinen laajentuminen on myös tarkastelun alla. Yhtenä tavoitteena on myös päivittää Uuden Porvoontien eteläpuolella sijaitsevien kiinteistöjen kaavatilanne vastaamaan toteutunutta rakennetta.

Tässä ollaan nyt

Kaava-alueesta irrotettiin omaksi kokonaisuudeksi Uuden Porvoontien (mt 170) ja Söderkullantien kiertoliittymän rakentamiseen varattava alue. Tämä Söderkullantien, Uuden Porvoontien ja Eriksnäsintien risteyksen kattava kaava (kaava S17E) sai lainvoiman 29.7.2021.

Söderkullan keskustan kaavatyön pohjaksi on laadittu vuosina 2020–2021 Söderkullan keskustan viitesuunnitelma (Avarrus arkkitehdit Oy). Suunnitelma ei ole ollut vielä julkisesti nähtävillä.

Lisäksi kaava-alueesta on erotettu omaksi kokonaisuudeksi Opintien viereiset korttelialueet käsittävä kokonaisuus (S26), jonka kaavoitusta viedään eteenpäin nopeammalla aikataululla kuin muun Söderkullan keskustan suunnittelua.

Aiemmat käsittelyvaiheet

Asemakaavan rajaus tarkentuu 4.2.2021

Söderkullan keskustan päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville, koska kaava-alueen rajaus on tarkentunut. Söderkullantien, Uuden Porvoontien ja Eriksnäsintien risteys on poistettu kaava-alueesta, jotta risteyksen asemakaavaa voidaan edistää nopeammin. Söderkullan keskustan kaava-alueen pinta-ala on nyt noin 20 ha.

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 8.2.2021 – 12.3.2021 Sipooinfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) ja Sipooinfo Söderkullassa (Amiraalintie 2) niiden aukioloaikoina. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 12.3.2021 klo 14:00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 4.2.2021 (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2021 (pdf)

Asemakaavan rajaus tarkentuu 28.5.2020

Söderkullan keskustan asemakaavan- ja asemakaavan muutoksen suunnittelualue laajeni, ja siksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin uudelleen nähtäville.
Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 28.5.2020 – 3.7.2020 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) kirjaston aukioloaikana.
Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tuli toimittaa kirjallisesti 3.7.2020 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

S 17C Kuulutus 28.5.2020 rajaus tarkentuu (pdf)
S 17C Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.5.2020 (pdf)

Aloitusvaihe

Kuulutus vireilletulosta 30.1.2020 (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 30.1 – 2.3.2020 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) sekä Info Söderkullassa (Amiraalintie 2) kirjastojen aukioloaikoina. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tuli toimittaa kirjallisesti 2.3.2020 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Yleisötilaisuus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli esillä myös yleisötilaisuudessa, jossa suunnittelijat olivat tavattavissa torstaina 6.2.2020 klo 16–19 Söderkullan kirjaston aulassa (Amiraalintie 2). Tilaisuuteen sai saapua vapaasti klo 16–19 välillä.

Yhteystiedot

kaavoittaja Pieta Kupiainen
puh. 050 432 8644

kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen
puh. 050 409 3957

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@sipoo.fi