S 17C Söderkullan keskusta

Asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Sipoon toiseksi suurimman taajaman, ja eteläisen aluekeskuksen, Söderkullan keskustassa. Asemakaavan tavoitteena on tiivistää keskusta-aluetta, ja muokata sitä taajamakuvaltaan viihtyisämmäksi pikkukaupunkimaiseksi keskukseksi. Kaava luo edellytyksiä paremmalle palvelutarjonnalle ja turvallisemmille liikennejärjestelyille Söderkullassa. Kaavatyön yhteydessä alueen pysäköintijärjestelyt tullaan suunnittelemaan uudelleen Söderkullan torin rakentamisen mahdollistamiseksi. Autopaikkojen määrää ei kuitenkaan ole tarkoitus vähentää. Suunnittelualueeseen kuuluvat myös kolmen päivittäistavarakaupan kiinteistöt Uuden Porvoontien eteläpuolella. Niiden kohdalla voimassa oleva asemakaava on osittain vanhentunut jo poistuneen HELI-ratavarauksen vuoksi.

Tässä ollaan nyt

Kaava-alueesta on irrotettu vireille kuuluttamisen jälkeen omiksi kaavakokonaisuuksiksi Opintien alue (S26), Uuden Porvoontien, Söderkullantien ja Eriksnäsintien kiertoliittymän alue (S17E) sekä Söderkullan liikekeskustan kaava-alue (S17D).

Uuden Porvoontien, Söderkullantien ja Eriksnäsintien kiertoliittymän asemakaava (S17E) on hyväksytty kunnanhallituksessa 31.5.2021, ja se on saanut lainvoiman 29.7.2021. Opintien asemakaavamuutosta (S26) on tarkoitus viedä muuta keskusta-aluetta nopeammalla aikataululla eteenpäin.

Osittain vanhentuneet osallistumis- ja arviointisuunnitelmat löytyvät ”Aiemmat käsittelyvaiheet”-otsikon alta alasvetovalikosta.

Aiemmat käsittelyvaiheet

Asemakaavan rajaus tarkentuu 4.2.2021

Söderkullan keskustan päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville, koska kaava-alueen rajaus on tarkentunut. Söderkullantien, Uuden Porvoontien ja Eriksnäsintien risteys on poistettu kaava-alueesta, jotta risteyksen asemakaavaa voidaan edistää nopeammin. Söderkullan keskustan kaava-alueen pinta-ala on nyt noin 20 ha.

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 8.2.2021 – 12.3.2021 Sipooinfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) ja Sipooinfo Söderkullassa (Amiraalintie 2) niiden aukioloaikoina. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 12.3.2021 klo 14:00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 4.2.2021 (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2021 (pdf)

Asemakaavan rajaus tarkentuu 28.5.2020

Söderkullan keskustan asemakaavan- ja asemakaavan muutoksen suunnittelualue laajeni, ja siksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin uudelleen nähtäville.
Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 28.5.2020 – 3.7.2020 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) kirjaston aukioloaikana.
Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tuli toimittaa kirjallisesti 3.7.2020 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

S 17C Kuulutus 28.5.2020 rajaus tarkentuu (pdf)
S 17C Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.5.2020 (pdf)

Aloitusvaihe

Kuulutus vireilletulosta 30.1.2020 (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 30.1 – 2.3.2020 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) sekä Info Söderkullassa (Amiraalintie 2) kirjastojen aukioloaikoina. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tuli toimittaa kirjallisesti 2.3.2020 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Yleisötilaisuus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli esillä myös yleisötilaisuudessa, jossa suunnittelijat olivat tavattavissa torstaina 6.2.2020 klo 16–19 Söderkullan kirjaston aulassa (Amiraalintie 2). Tilaisuuteen sai saapua vapaasti klo 16–19 välillä.

Yhteystiedot

vt. kaavoituspäällikkö Dennis Söderholm
puh. 040 141 7043

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@sipoo.fi