Bastukärr

Bastukärrs detaljplaneområde ligger i Mårtensby i Sibbo, på den södra och den norra sidan av Kervovägen (landsväg 148). I väster gränsar området till gränsen mellan Sibbo kommun och Kervo stad. Avståndet till Sibbo centrum, Nickby, är ca sex kilometer och till Kervo planskilda anslutning på Lahtis motorväg (riksväg 4) ca tre kilometer.

Området Bastukärr har en area på cirka 230 hektar. Området är främst avsett för aktörer inom logistik- och industribranschen. Det finns lediga tomter på området.

Tilläggsuppgifter om kommunens företagstomter ger Pekka Söyrilä, tfn 040 191 4360.

Suomeksi

Senast ändrat 15.05.2018