Tontinluovutusperiaatteet

Sipoon kunnan tontinluovutustoiminnalla pyritään tukemaan kunnan strategiaa sekä toteuttamaan kunnan taloudellisia ja elinkeinopoliittisessa ohjelmassa asetettuja tavoitteita. Tontinluovutuksessa pyritään toimimaan avoimesti ja kaikkia tontinhakijoita yhdenvertaisesti kohdellen.

Näillä tontinluovutusperiaatteilla pyritään yhtenäistämään Sipoon kunnan tontinluovutuksen käytäntöjä ja lisäämään tontinluovutustoiminnan läpinäkyvyyttä. Tontinluovutusperiaatteet antavat raamit tontinluovutukseen, mutta varsinaiset tonttikohtaiset periaatteet päätetään myyntipäätöksen yhteydessä ja osapuolia sitovat tontinluovutusehdot sovitaan kauppakirjoissa ja vuokrasopimuksissa.