BA 3 Bastukärrin työpaikka-alueen asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos

Bastukärrin työpaikka-alueen asemakaavamuutoksessa muutettiin lainvoimaista asemakaavaa nykytilanteessa helpommin toteutettavaksi.

Sipoon valtuusto on päätöksellään 15.4.2013 55.§ hyväksynyt BA 3 Bastukärrin työpaikka-alueen asemakaavan muutoksen.
BA 3_kuulutus_hyväksymisestä 24.4.2013 (pdf)

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 22.4.2014 päätöksestä tehdyt valituslupahakemukset.

BA 3 Bastukärrin työpaikka-alueen asemakaava kuulutettiin voimaan 30.4.2014.
BA_3_voimaatulokuulutus (pdf)

Asemakaavakartta lainvoimainen (pdf)
Asemakaavan merkinnät ja määräykset lainvoimainen (pdf)
Asemakaavan selostus lainvoimainen (pdf)
Asemakaaavan selostuksen liitteet (pdf)