Suositukset ja rajoitukset koronapandemian aikana

Rajoitusten ja suositusten tarkoituksena on saada koronaviruksen leviäminen hallintaan. Olemme koostaneet kaikki Sipoossa voimassa olevat suositukset ja rajoitukset tälle sivulle.

Suositusten ja rajoitusten muuttuessa tämän sivun tietoja pyritään päivittämään mahdollisimman nopeasti, mutta äkillisissä muutoksissa päivityksissä saattaa esiintyä pientä viivettä. Valtakunnallisista suosituksista saat ajantasaisimman tiedon valtioneuvoston verkkosivuilta ja aluehallintoviraston suosituksista sen verkkosivuilta.

Sipoossa voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronapandemian aikana

(Päivitetty 15.10.2021)

Sairastaminen

Ohjeet ajanvarauksesta ja hakeutumisesta koronavirustestiin saat tästä linkistä.

Jää kotiin sairastamaan koronavirukseen viittaavissa oireissa.

Turvavälit

Pyri pitämään etäisyyttä muihin ihmisiin esimerkiksi julkisilla paikoilla, joukkoliikenteessä, tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Käsi- ja yskimishygienia

Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Lue tästä THL:n ohjeistus.

Kasvomaskin käyttö

Suositukset ovat voimassa toistaiseksi ja koskevat kaikkia 12 vuotta täyttäneitä.

Suositus vailla täyttä rokotussuojaa oleville

 • Maskia suositellaan käytettäväksi aina julkisissa sisätiloissa, jos henkilöllä ei ole täyttä rokotussuojaa tai sairastettua koronavirustautia alle kuusi kuukautta aikaisemmin.

Suositus koronatestiin hakeutuvalle ja tulosta odottavalle

 • Maskia on syytä käyttää aina matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Suositus maskin käytöstä koko väestölle rokotussuojasta huolimatta

 • joukkoliikenteessä.
 • Helsingin seudun liikennevälineissä on voimassa maskipakko yli 12-vuotiaille. Maskipakosta voivat poiketa vain sellaiset henkilöt, jotka eivät terveytensä vuoksi voi käyttää maskia.
 • julkisissa sisätiloissa tilanteissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan, kuten* sisätiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa, ravintoloissa ja uskonnollisissa kokoontumisissa.
 • kaikissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja joissa tartuntariski saattaa olla suuri.
 • ulkotiloissa, jos joudut pitkäkestoiseen ruuhkaan, jossa liikkuminen vaikeutuu.

Suosituksista riippumatta jokaisella on oikeus päättää omasta maskin käytöstään. Itseään saa suojata maskilla aina halutessaan.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstölle ja yksiköissä vieraileville sekä opetukseen vahvistetaan omat suositukset.

* Suosituksen valmistelussa on hyödynnetty THL:n riskipotentiaalin arviointitaulukkoa.

THL:n suositus kasvomaskin käytöstä kansalaisille.

Oppilaitoksissa Sipoossa kasvomaskisuositus on voimassa opiskelijoille ja oppilaille toisen asteen oppilaitoksissa ja yläkouluissa (luokka-asteet 7.-9) 25.10.2021 saakka. Oppilaiden yleinen maskisuositus poistuu perusopetuksessa ja lukioissa Sipoossa 25.10.2021 alkaen. Sen jälkeen maskia suositellaan käytettäväksi oppilaitoksissa samoissa tilanteissa kuin yleisesti Sipoossa annetuissa maskinkäyttösuosituksissa (yllä).

Sipoon kunta on päättänyt luopua myös 25. lokakuuta alkaen henkilöstön vahvasta maskisuosituksesta muutoin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaskohtaamisissa ja asiakastiloissa. Henkilöstön suositellaan käyttävän kasvomaskia jatkossa yleisen kasvomaskisuosituksen mukaisesti tilannekohtaisesti ja työntekijän oman koronasuojan mukaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilölle on voimassa edelleen vahva kasvomaskisuositus.

Etätyö

Valtakunnallinen etätyösuositus päättyy 15. lokakuuta ja kunnan työntekijöiden osalta etätyösuositus päättyy 18. lokakuuta.

Yleisötilaisuudet

Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset ovat päättyneet ja myös kunnan tiloissa kokoontumisia, tapahtumia ja tilaisuuksia voi järjestää vapaasti.

Asiakas- ja yleisötilojen käyttöä rajoittavat enää tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joiden mukaan asiakkailla ja osallistujilla tulee esimerkiksi olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskeluun väljästi.
(ks. tarkemmin alempana tällä sivulla kohta ”Yleisölle avoimet tilat ja asiakastilat”)

 

Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksia koskevia rajoituksia ei ole. Kunta suosittelee, että yksityistilaisuuksia pyritään järjestämään terveysturvallisesti siten, että osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskeluun väljästi. Tilojen ja pintojen puhdistamista kannattaa pyrkiä tehostamaan.

Harrastukset

Harrastukset ja harrastuksiin liittyvä kilpailutoiminta on sallittua kunnan sisä- ja ulkotiloissa. Toiminta suositellaan järjestettävän terveysturvallisuussuositusten mukaisesti. Aiempi harrastustoiminnan ohje kunnan hallinnoimissa tiloissa on muutettu velvoitteesta suositukseksi.

Turvallisuussuositukset harrastustoimintaan

  • Osallistujamääriä ei rajoiteta.
  • Suositellaan, että harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa ja läsnäolleet kirjataan ylös.
  • Kilpailutoiminnassa on noudatettava harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeita, kuten huolehtia turvaväleistä, ja käsihygieniasta. Suositellaan käyttämään kasvomaskeja muutoin kuin urheilusuorituksen aikana.
  • Harrastuksessa tulee pyrkiä välttämään lähikontakteja, mutta pelinomainen harjoittelu ja kilpailu on sallittua.
  • Osallistujat ohjeistetaan oikeanlaisen hygienian noudattamiseen ja oikeanlaiseen toimintaan, jos oireita ilmaantuu.
  • Opettajilla, ohjaajilla ja valmentajilla suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä kaikissa tilanteissa. Osallistujia suositellaan vahvasti käyttämään kasvomaskia aina muutoin kuin urheilusuorituksen aikana.

Vierailut asumisyksiköissä

Akuutti- ja kuntoutusosasto sekä asumisyksiköt

Vierailut tapahtuvat edelleen läheisen huoneessa tai erillisessä vierailutilassa. Kerralla voi tulla muutama vieras. Tapaamisista ei tarvitse sopia etukäteen henkilökunnan kanssa, mutta vierailulle tullessa asiasta tulee ilmoittaa. Voitte käydä omaisenne kanssa kävelyllä, tai omaisenne voi tulla luoksenne kotivierailulle.

Vierailulle ei saa tulla, jos kärsii vilustumisoireista ja/tai vatsakivusta/ripulista. Vierailijan on käytettävä nenä-suusuojaa koko vierailun ajan. Kirurgisen suu-nenäsuojan saat yksikön/osaston henkilökunnalta. Kädet on desinfioitava sekä ennen vierailua että sen jälkeen sekä tarvittaessa vierailun aikana. Muihin asukkaisiin/potilaisiin ja henkilökuntaan pidetään 2 m turvaetäisyys koko tapaamisen ajan mahdollisuuksien mukaan.

Lue koko vierailuohje tästä linkistä.

Yleisölle avoimet tilat ja asiakastilat

Kaikissa Uudenmaan kunnissa, kuten koko Suomessa, täytyy laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä noudattaa tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Koronavilkku

Suosittelemme lataamaan koronavilkun älypuhelimeen. Voit ladata koronavilkun puhelimeesi osoitteessa koronavilkku.fi.

Matkustaminen

Voimassa ovat valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset, kuten tarpeettoman matkustamisen välttäminen muualle kuin maihin, joiden osalta matkustusrajoituksista on luovuttu. Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä terveys- ja turvallisuusohjeita. Sairaana tulee välttää kaikkea matkustamista.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronapandemian aikana

Ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat

Sipoossa voimassa ovat valtakunnalliset ja Uuttamaata koskevat suositukset ja rajoitukset aukiolo- ja anniskeluaikojen osalta.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronapandemian aikana

HSL:n liikenne

Kaikkien 12 vuotta täyttäneiden on käytettävä kasvomaskia HSL:n liikenteessä 13.3.2021 alkaen. Maskia ei tarvitse käyttää vain siinä tapauksessa, että siihen on terveydellinen este. HSL on päivittänyt matkustus- ja lippuehtoja 11.3.2021 niin, että ne sisältävät maskipakon.

Koulukuljetukset

Oppilaiden tulee käyttää koulukuljetuksissa Sipoossa kasvomaskia sekä bussikuljetuksissa että taksikuljetuksissa. Maskin käyttö koskee vuosiluokkien 7-9 oppilaita.

Maskin käytöstä voivat poiketa vain sellaiset oppilaat, jotka eivät terveytensä vuoksi voi käyttää maskia.

Sipoon kunta seuraa suositusten ja rajoitusten antamisessa sekä viestinnässä valtioneuvoston suosituksia ja Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän linjauksia. Koordinaatioryhmään kuuluu HUSin, THL:n ja AVIn asiantuntijoiden lisäksi kuntien ja yksityisten isompien terveydenhuoltoyritysten edustajia.

Lisäksi saat tietoa
HUS: Uudenmaan alueellinen koronavirusepidemiatilanne ja suositukset
Valtioneuvosto: Valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset
Aluehallintovirasto