Suositukset ja rajoitukset koronapandemian aikana

Rajoitusten ja suositusten tarkoituksena on saada koronaviruksen leviäminen hallintaan. Olemme koostaneet kaikki Sipoossa voimassa olevat suositukset ja rajoitukset tälle sivulle.

Suositusten ja rajoitusten muuttuessa tämän sivun tietoja pyritään päivittämään mahdollisimman nopeasti, mutta äkillisissä muutoksissa päivityksissä saattaa esiintyä pientä viivettä. Valtakunnallisista suosituksista saat ajantasaisimman tiedon valtioneuvoston verkkosivuilta ja aluehallintoviraston suosituksista sen verkkosivuilta.

Sipoossa voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronapandemian aikana

(Päivitetty 29.7.2021)

Sairastaminen

Pyydämme sipoolaisia hakeutumaan koronavirustestiin, jos heillä on vähäisiäkään koronavirukseen viittaavia oireita. Ohjeet ajanvarauksesta näytteenottoon saat tästä linkistä.

Jää kotiin sairastamaan lievissäkin koronavirukseen viittaavissa oireissa.

Turvavälit

Pyri pitämään yli 2 metrin turvaetäisyys muihin ihmisiin esimerkiksi julkisilla paikoilla, joukkoliikenteessä, tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Käsi- ja yskimishygienia

Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Lue tästä THL:n ohjeistus.

Kasvomaskin käyttö

Sipoossa on voimassa vahva suositus kasvomaskin käytöstä yleisötilaisuuksissa, kaikissa julkisissa sisätiloissa, väkijoukoissa niin ulkona kuin sisällä.

Suositus maskinkäytöstä koskee yleisesti yli 12-vuotiaita ja niitä, joilla ei ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia.

Oppilaitoksissa kasvomaskisuositus on voimassa opiskelijoille ja oppilaille toisen asteen oppilaitoksissa, yläkouluissa (luokka-asteet 7.-9) ja peruskoulussa 6. vuosiluokalla. Aikuisten ja henkilöstön tulee käyttää kasvomaskia kaikissa oppilaitoksissa peruskoulusta korkeakoulutukseen. Myös varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee käyttää kasvomaskia sisätiloissa. Kasvomaskin sijaan suojavisiirin käyttö on mahdollista, jos kasvomaskin käyttö on opetustilanteessa haastavaa tai työntekijällä on siihen terveydellinen este. Huoltajia edellytetään käyttämään kasvomaskia, kun he oleskelevat varhaiskasvatuksen tiloissa, esimerkiksi lapsia vietäessä tai haettaessa.

Omalle henkilöstölleen kunta suosittelee kasvomaskin käyttöä kaikissa työtiloissa, vaikka niissä olisikin mahdollista pitää turvavälejä.

Tutustu tarkemmin THL:n verkkosivuilla suositukseen kasvomaskien käytöstä kansalaisille koronaepidemian eri vaiheissa.

Etätyö

Suositellaan työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Omalle henkilöstölleen kunnalla on ollut etätyösuositus voimassa koko ajan jo keväästä alkaen ja suositus on voimassa toistaiseksi. Henkilöstö tekee etätyötä, jos työtehtävät sen mahdollistavat.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronapandemian aikana

Yleisötilaisuudet

Yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoituksista päättää aluehallintovirasto.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, jonka myötä pääkaupunkiseudulla voimassa oleva kokoontumisrajoitus laajenee koko HUS-alueelle 5.8.2021 alkaen. Päätös on voimassa 26.8.2021 asti.

Aluehallintoviraston määräämien rajoitusten sisältö:

 • Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta.
 • Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää lähikontakti toisiinsa eli säilyttää turvaväli. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa asiakkaiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia.
 • Yli 50 henkilön ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.
 • Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.
 • Lisäksi on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.

Yleisötilaisuudet kunnan hallinnoimissa tiloissa ja kunnan järjestämät yleisötilaisuudet:

Kunnan sisätiloissa yleisötilaisuuksien enimmäishenkilömäärä ei enää 5.7. alkaen rajoiteta. Sisätiloissa on noudatettava hygieniavaatimuksia, kuten käsihygieniaa ja kasvomaskisuositusta. Sisätiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa on noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Kunta suosittelee, että myös yksityistiloissa tapahtumia järjestävät seuraisivat kunnan tilojen suosituksia.

Kunnan ulkotiloissa yleisötilaisuuksia on sallittua järjestää ilman henkilömäärärajoitusta. Myös ulkotiloissa tulee noudattaa hygieniavaatimuksia, kuten järjestää mahdollisuus hyvästä käsihygieniasta huolehtimiseen. Myös ulkotiloissa on noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

 

Yksityistilaisuudet

Kunta suosittelee, että yksityistilaisuuksissa noudatetaan kunnan linjausta hygienia- ja kasvomaskisuosituksista.

Opetuksen järjestäminen

Vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat siirtyä järjestämään opetuksen lähiopetuksena 31.5. alkaen.

Perusopetuksen luokka-asteet 7.-9. ja toisen asteen opetus ovat siirtyneet maanantaista 3.5.2021 kokonaan lähiopetukseen. Perusopetuksen luokka-asteilla 0.–6. opetus järjestetään lähiopetuksena.

Harrastukset

Ryhmäharrastusten henkilömäärärajoitus kunnan hallinnoimissa sisätiloissa on poistunut 5.7. alkaen. Ulkotilojen henkilömäärärajoitus on poistunut jo aikaisemmin.

Harrastuksiin liittyvä kilpailutoiminta on sallittua kunnan sisä- ja ulkotiloissa. Toiminnassa on noudatettava harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeita.

Kaikissa sisä- ja ulkotiloissa järjestettävissä ryhmäharrastustilaisuuksissa on noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan samoja linjauksia. Pyydämme myös yksityisiä toimijoita seuraamaan muutoinkin muiden viranomaisten ohjeita ja määräyksiä.

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa ohjattua toimintaa. Ohjeiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen.

Turvallisuusohjeet harrastustoimintaan

  • Osallistujamääriä ei rajoiteta 5.7. alkaen
  • Suositellaan, että harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa ja läsnäolleet kirjataan ylös.
  • Kilpailutoiminnassa on noudatettava harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeita, kuten huolehtia turvaväleistä, ja käsihygieniasta. Suositellaan käyttämään kasvomaskeja muutoin kuin urheilusuorituksen aikana.
  • Harrastuksessa tulee pyrkiä välttämään lähikontakteja, mutta pelinomainen harjoittelu ja kilpailu on sallittua.
  • Osallistujat ohjeistetaan oikeanlaisen hygienian noudattamiseen ja oikeanlaiseen toimintaan, jos oireita ilmaantuu.
  • Opettajilla, ohjaajilla ja valmentajilla suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä kaikissa tilanteissa. Osallistujia suositellaan vahvasti käyttämään kasvomaskia aina muutoin kuin urheilusuorituksen aikana.
  • Toimijoiden tulee tehdä kirjallinen suunnitelma lähikontaktien välttämiseksi (muuna aikana kuin pelinomaisissa harjoitteissa) aluehallintoviraston määräyksen mukaisesti. Seura/jaosto/muu toimija tekee suunnitelman ennen kaikkea omaa toimintaansa varten. Suunnitelmaa ei tarvitse toimittaa Liikuntapalveluille, mutta se tulee esittää pyydettäessä.

Vierailut asumisyksiköissä

Akuutti- ja kuntoutusosasto sekä asumisyksiköt

Suositellaan vieraiden tapaamista ulkona, mutta tapaamiset sisätiloissa ovat myös sallittuja. Tapaamisista ei tarvitse ilmoittaa ennakkoon, mutta henkilökunnalle on ilmoittauduttava saavuttaessa.

Vierailulle ei saa tulla, jos kärsii vilustumisoireista tai vatsakivusta/ripulista. Vierailijan on käytettävä nenä-suusuojaa koko vierailun ajan. Kirurgisen suu-nenäsuojan saat yksikön/osaston henkilökunnalta. Omaan läheiseensä (mahdollisuuksien mukaan), muihin asukkaisiin/potilaisiin ja henkilökuntaan pidetään 2 m turvaetäisyys koko tapaamisen ajan mahdollisuuksien mukaan.

Vieraita voi tulla yhdestä viiteen kerrallaan. Henkilökunta ohjeistaa vierailijoita ennen vierailua ja sen aikana. Vierailut tapahtuvat läheisen huoneessa tai erillisessä vierailutilassa. Akuutti- ja kuntoutusosastolla suositellaan enintään 60 minuuttin vierailuja.

Lue koko vierailuohje tästä linkistä.

Kunnan julkiset tilat

Liikuntatilat on avattu rajoitetusti (ks. tällä sivulla kohta ”Harrastukset”).

Kunnan nuorisotilat Nuorkka ja Pleissi on avattu 3.5.2021 alkaen.

Sipoon kirjastot on avattu asioinnille ja oleskelulle maanantaista 10. toukokuuta alkaen. Kirjastojen tiloissa voi jälleen käydä asioimassa ja tutkimassa aineistoa. 3.6. alkaen myös ryhmävierailut, -tapaamiset tai -tilaisuudet ovat sallittuja yleisötilaisuuksien rajoitusten mukaisesti. Omatoimikirjasto avataan myös 15.6. alkaen. Pyydämme, että kirjastossa käydessä noudatetaan turvavälejä, huolehditaan käsihygieniasta ja käytetään kasvomaskia.

Kunnan asiakaspalvelupisteet SipooInfo Nikkilä ja SipooInfo Söderkulla ovat avoinna. Asioidessa tulee pitää vähintään kahden metrin turvaväli ja suosittelemme myös kasvomaskin käyttöä.  Suosittelemme kuitenkin, että asioit etäyhteyksien avulla ja vältät paikan päällä asiointia, jos asiasi vain on mahdollista hoitaa etänä.

Suosituksista yleisötilaisuuksien järjestämisestä kunnan hallinnoimissa tiloissa on kerrottu ylempänä tällä sivulla kohdassa ”Yleisötilaisuudet”.

Yleisölle avoimet tilat ja asiakastilat

Kaikissa Uudenmaan kunnissa, kuten koko Suomessa, täytyy laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä noudattaa tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Huoltajatapaamiset kouluissa ja varhaiskasvatuksessa

Koulujen ja päiväkotien huoltajatapaamiset on suositeltu pidettäväksi lähtökohtaisesti etätapaamisina. Lähitapaaminen tulee kyseeseen silloin, jos etätapaaminen ei syystä tai toisesta perheelle käy tai tapaamisen aihe on sellainen, että lähitapaaminen on perusteltua. Lähitapaamisissa edellytetään kasvomaskin käyttöä ja niissä on pidettävä turvavälit.

Koronavilkku

Suosittelemme lataamaan koronavilkun älypuhelimeen. Voit ladata koronavilkun puhelimeesi osoitteessa koronavilkku.fi.

Matkustaminen

Voimassa ovat valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset, kuten tarpeettoman matkustamisen välttäminen muualle kuin maihin, joiden osalta matkustusrajoituksista on luovuttu. Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä terveys- ja turvallisuusohjeita. Sairaana tulee välttää kaikkea matkustamista.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronapandemian aikana

Ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat

Sipoossa voimassa ovat valtakunnalliset ja Uuttamaata koskevat suositukset ja rajoitukset aukiolo- ja anniskeluaikojen osalta.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronapandemian aikana

HSL:n liikenne

Kaikkien 12 vuotta täyttäneiden on käytettävä kasvomaskia HSL:n liikenteessä 13.3.2021 alkaen. Maskia ei tarvitse käyttää vain siinä tapauksessa, että siihen on terveydellinen este. HSL on päivittänyt matkustus- ja lippuehtoja 11.3.2021 niin, että ne sisältävät maskipakon.

Koulukuljetukset

Oppilaiden tulee käyttää koulukuljetuksissa Sipoossa kasvomaskia sekä bussikuljetuksissa että taksikuljetuksissa. Maskin käyttö koskee kaikkia koulukuljetusoppilaita iästä riippumatta, eli vuosiluokkien 0-9 oppilaita.

Maskin käytöstä voivat poiketa vain sellaiset oppilaat, jotka eivät terveytensä vuoksi voi käyttää maskia.

Taksit

Kunta suosittelee, että takseissa kuljettajat ja matkustajat käyttävät kasvomaskia, ellei ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia.

Sipoon kunta seuraa suositusten ja rajoitusten antamisessa sekä viestinnässä valtioneuvoston suosituksia ja Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän linjauksia. Koordinaatioryhmään kuuluu HUSin, THL:n ja AVIn asiantuntijoiden lisäksi kuntien ja yksityisten isompien terveydenhuoltoyritysten edustajia.

Lisäksi saat tietoa
HUS: Uudenmaan alueellinen koronavirusepidemiatilanne ja suositukset
Valtioneuvosto: Valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset
Aluehallintovirasto