Suositukset ja rajoitukset koronapandemian aikana

Rajoitusten ja suositusten tarkoituksena on saada koronaviruksen leviäminen hallintaan. Olemme koostaneet kaikki Sipoossa voimassa olevat suositukset ja rajoitukset tälle sivulle.

Suositusten ja rajoitusten muuttuessa tämän sivun tietoja pyritään päivittämään mahdollisimman nopeasti, mutta äkillisissä muutoksissa päivityksissä saattaa esiintyä pientä viivettä. Valtakunnallisista suosituksista saat ajantasaisimman tiedon valtioneuvoston verkkosivuilta ja aluehallintoviraston suosituksista sen verkkosivuilta.

Sipoossa voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronapandemian aikana

(Päivitetty 21.1.2022)

Sairastaminen

Ohjeet ajanvarauksesta ja hakeutumisesta koronavirustestiin saat tästä linkistä.

Jää kotiin sairastamaan koronavirukseen viittaavissa oireissa.

Turvavälit

Pyri pitämään etäisyyttä muihin ihmisiin esimerkiksi julkisilla paikoilla, joukkoliikenteessä, tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Käsi- ja yskimishygienia

Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Lue tästä THL:n ohjeistus.

Kasvomaskin käyttö

Suositukset ovat voimassa 13.2.2022 saakka ja koskevat kaikkia 12 vuotta täyttäneitä.

Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi:

 • Aina julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä
 • Ulkotiloissa tilanteissa, joissa on paljon ihmisiä, ruuhkaista tai on hankala muuten pitää turvaväliä muihin.
 • Kaikissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja joissa tartuntariski saattaa olla suuri.
 • Oppilaitoksissa kolmannelta vuosiluokalta lähtien sisätiloissa 10.1.2022 alkaen. Jos samassa opetusryhmässä on 3. luokkatason oppilaiden lisäksi alempien vuosiluokkien oppilaita, koskee maskisuositus koko opetusryhmää.
 • Työpaikoilla kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälin pitäminen olisi mahdollista. Sipoon kunnalla on henkilöstölle voimassa maskiohje sisätiloissa.
 • Varhaiskasvatuksessa huoltajia suositellaan käyttämään kasvomaskia, kun he tuovat tai noutavat lastaan sisätiloista.

 

Etätyö

Työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Jos etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja sekä kahvitaukoja tulee porrastaa ja lähitapaamisten tarpeellisuutta on syytä arvioida huolellisesti.

Etätyösuositus on voimassa 13.2.2022 saakka.

Yleisötilaisuudet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet 31.1.2022 saakka. Koronapassia ei voi ottaa käyttöön rajoitusten vaihtoehtona. Aluehallintoviraston tiedote aiheesta tässä linkissä. 

Asiakas- ja yleisötilojen käyttöä rajoittavat myös tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset ja tartuntalain pykälään 58 d perustuva päätös.
(ks. tarkemmin alempana tällä sivulla kohta ”Yleisölle avoimet tilat ja asiakastilat”)

Kunnan yleisötilaisuudet

Kaikki Sipoon kunnan sisätiloissa järjestämät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset perutaan 31.1.2022 saakka.

Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksia suositellaan välttämään ja tapaamiset suositellaan rajaamaan lähipiiriin.

Harrastukset

Kunnan sisäliikuntatilat sulkevat ovensa 28.12.2021-7.2.2022 aikuisten harrastustoiminnalta. Tänä aikana aikuisia liikkujia palvelevat kunnan ulkoliikuntapaikat, joista saa lisätietoa tästä linkistä.

Lasten ja nuorten (2003 syntyneiden ja sitä nuorempien) ohjattu harrastustoiminta voi jatkua myös sisäliikuntatiloissa. Toiminta suositellaan järjestettävän terveysturvallisuussuositusten mukaisesti. Lisäksi tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista, eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Turvallisuussuositukset lasten ja nuorten harrastustoimintaan

  • Osallistujamääriä ei rajoiteta.
  • Suositellaan, että harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa ja läsnäolleet kirjataan ylös.
  • Kilpailutoiminnassa on noudatettava harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeita, kuten huolehtia turvaväleistä, ja käsihygieniasta.
  • Harrastuksessa tulee pyrkiä välttämään lähikontakteja, mutta pelinomainen harjoittelu ja kilpailu on sallittua.
  • Osallistujat ohjeistetaan oikeanlaisen hygienian noudattamiseen ja oikeanlaiseen toimintaan, jos oireita ilmaantuu.
  • Kasvomaskia suositellaan käyttävän yleisen kasvomaskisuosituksen mukaisesti muutoin kuin urheilusuorituksen aikana (ks. lisää tällä sivulla kohta ”Kasvomaskin käyttö”.)

Vierailut asumisyksiköissä

Akuutti- ja kuntoutusosasto sekä asumisyksiköt

Heikentyneen koronavirustilanteen vuoksi emme suosittele vierailuja ja toivomme, että vierailijat harkitsevat huolellisesti käynnin tarpeellisuutta vallitsevassa koronavirustilanteessa. Kannustamme läheisiä olemaan yhteydessä asukkaisiin tai potilaisiin puhelimitse. Jos kuitenkin tulet vierailulle, vierailuohjeita noudattamalla varmistamme turvallisen vierailun sinulle, läheisellesi ja henkilöstöllemme.

Vierailulle tulemisesta täytyy sopia etukäteen henkilökunnan kanssa. Muihin asukkaisiin/potilaisiin ja henkilökuntaan tulee pitää 2 metrin turvaetäisyys koko tapaamisen ajan. Vierailulle voi tulla 2 läheistä kerrallaan. Vierailun kesto tulee pitää lyhyenä, enimmillään 1 tunti. Vierailijan tulee käyttää koko vierailun ajan FFP2 tai FFP3 -luokituksen hengityssuojainta (venttiilitön).

Lue koko vierailuohje tästä linkistä.

Yleisölle avoimet tilat ja asiakastilat

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on järjestettävä toiminta siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Päätös on voimassa 31.1.2022 saakka.

Toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Jos toimija edellyttää asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta koronapassia laissa mainittujen rajoitusten vaihtoehtona, myös tieto siitä tulee kirjata suunnitelmaan. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Määräys koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja, esimerkiksi kauppoja, urheilutiloja, kirjastoja, museoita ja teattereita. Koronapassin voi ottaa käyttöön vaihtoehtona asiakasmäärän rajoituksille ja asiakkaiden sijoittelun järjestelyille, mutta tartuntalain pykälän 58 g mukaisesta tilojen sulkupäätöksestä ei voi lain mukaan vapautua koronapassia käyttämällä. Uudenmaan alueella toimija ei siis voi ottaa koronapassia käyttöön siltä osin, kun tilat on määrätty suljettavaksi. Koronapassia ei voi käyttää rajoitusten vaihtoehtona myöskään yleisötilaisuuksiin käytettävissä tiloissa silloin, kun aluehallintovirasto on kokonaan kieltänyt yleisötilaisuuksien järjestämisen.

Aluehallintovirasto muistuttaa, että erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa pitää lisäksi noudattaa tartuntatautilain pykälän 58 c yleisiä hygieniavaatimuksia koko Suomessa riippumatta siitä, onko koronapassi käytössä.

Yleiset hygieniavaatimukset:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

 

Koronavilkku

Suosittelemme lataamaan koronavilkun älypuhelimeen. Voit ladata koronavilkun puhelimeesi osoitteessa koronavilkku.fi.

Matkustaminen

Voimassa ovat valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset, kuten tarpeettoman matkustamisen välttäminen muualle kuin maihin, joiden osalta matkustusrajoituksista on luovuttu. Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä terveys- ja turvallisuusohjeita. Sairaana tulee välttää kaikkea matkustamista.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronapandemian aikana

Ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat

Sipoossa voimassa ovat valtakunnalliset ja Uuttamaata koskevat suositukset ja rajoitukset aukiolo- ja anniskeluaikojen osalta.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronapandemian aikana

HSL:n liikenne

HSL edellyttää kasvomaskin käyttämistä HSL:n joukkoliikenteessä kaikille 12 vuotta täyttäneille matkustajille, jos maskin käytölle ei ole terveydellistä estettä.

Sipoon kunta seuraa suositusten ja rajoitusten antamisessa sekä viestinnässä valtioneuvoston suosituksia ja Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän linjauksia. Koordinaatioryhmään kuuluu HUSin, THL:n ja AVIn asiantuntijoiden lisäksi kuntien ja yksityisten isompien terveydenhuoltoyritysten edustajia.

Lisäksi saat tietoa
HUS: Uudenmaan alueellinen koronavirusepidemiatilanne ja suositukset
Valtioneuvosto: Valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset
Aluehallintovirasto