Suositukset ja rajoitukset koronapandemian aikana

Rajoitusten ja suositusten tarkoituksena on saada koronaviruksen leviäminen hallintaan. Olemme koostaneet kaikki Sipoossa voimassa olevat suositukset ja rajoitukset tälle sivulle.

Suositusten ja rajoitusten muuttuessa tämän sivun tietoja pyritään päivittämään mahdollisimman nopeasti, mutta äkillisissä muutoksissa päivityksissä saattaa esiintyä pientä viivettä. Valtakunnallisista suosituksista saat ajantasaisimman tiedon valtioneuvoston verkkosivuilta ja aluehallintoviraston suosituksista sen verkkosivuilta.

Sipoossa voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronapandemian aikana

(Päivitetty 31.5.2022)

Sairastaminen

Ohjeet ajanvarauksesta ja hakeutumisesta koronavirustestiin saat tästä linkistä.

Jää kotiin sairastamaan koronavirukseen viittaavissa oireissa.

Turvavälit

Pyri pitämään etäisyyttä muihin ihmisiin esimerkiksi julkisilla paikoilla, joukkoliikenteessä, tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Käsi- ja yskimishygienia

Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Lue tästä THL:n ohjeistus.

Kasvomaskin käyttö

Yeinen kasvomaskisuositus on poistunut kolmea poikkeusta lukuun ottamatta. Maskin käyttöä suositellaan edelleen julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä

 • niille, jotka hakeutuvat koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
 • niille, joilla on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä
 • niille, jotka tietävät altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä.

Jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.

 

Etätyö

Laaja etätyösuositus on päättynyt Sipoossa helmikuun loppuun 2022. Työnantajille suositellaan 1. maaliskuuta alkaen siirtymistä asteittain etä- ja lähityön yhdistämiseen.

Yleisötilaisuudet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt kumota yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevat kokoontumisrajoitukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta 14.2.2022 alkaen.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia saa 14.2. alkaen järjestää myös Sipoossa vapaasti. Tilaisuuksien henkilömäärää ei enää rajoiteta kokoontumisrajoituksilla.

Asiakas- ja yleisötilojen käyttöä rajoittavat tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset. (ks. tarkemmin alempana tällä sivulla kohta ”Yleisölle avoimet tilat ja asiakastilat”)

 

Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksia voi jatkossa järjestää melko vapaasti, kunhan terveysturvallisuustoimet huomioidaan tilaisuuksissa. Kunta suosittelee järjestämään yksityistilaisuudet etenkin sisätiloissa siten, että tilassa on väljyyttä ja mahdollisuus pitää etäisyyksiä muihin sekä noudattaa hyvää käsihygieniaa.

Harrastukset

Kunnan sisäliikuntatilat avautuvat myös aikuisten käyttöön 1.2. alkaen.

Turvallisuussuositukset harrastustoimintaan

  • Osallistujamääriä ei rajoiteta.
  • Suositellaan, että harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa ja läsnäolleet kirjataan ylös.
  • Kilpailutoiminnassa on noudatettava harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeita, kuten huolehtia turvaväleistä, ja käsihygieniasta.
  • Harrastuksessa tulee pyrkiä välttämään lähikontakteja, mutta pelinomainen harjoittelu ja kilpailu on sallittua.
  • Osallistujat ohjeistetaan oikeanlaisen hygienian noudattamiseen ja oikeanlaiseen toimintaan, jos oireita ilmaantuu.

Vierailut asumisyksiköissä

Akuutti- ja kuntoutusosasto sekä asumisyksiköt

Toivotamme läheisiä tervetulleiksi vierailuille ikääntyvien asumisyksiköihin ja akuutti- ja kuntoutusosastolle vierailuohjeistusta noudattaen. Myös kotivierailut, merkkipäivien juhlimiset ja retket ovat sallittuja, mutta mahdollisimman turvallisesti järjestettyinä. Vierailulle tulemisesta täytyy sopia etukäteen henkilökunnan kanssa.

Vierailuohjeita noudattamalla varmistamme turvallisen vierailun sinulle, läheisellesi ja henkilöstöllemme. Tutustuthan tarkasti vierailuohjeisiin tästä linkistä. 

Yleisölle avoimet tilat ja asiakastilat

Uudenmaan alueella voimassa ollut määräys asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisesta käytöstä on päättynyt tiistaina 15.3.2022.

Koko Suomessa on kuitenkin edelleen voimassa yleisiä hygieniavaatimuksia koskeva tartuntatautilain pykälä 58 c. Se koskee kaikkia yleisölle avoimia ja asiakkaille ja osallistujille varattuja toimitiloja ilman erillistä viranomaispäätöstä, ja on voimassa 30.6.2022 asti.

Terveysturvallisuuden parantamiseksi tiloista vastaavien toimijoiden on noudatettava seuraavia velvoitteita:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, käsien puhdistamisesta ja muista vastaavista käytännöistä, joilla estetään tartuntojen leviämistä
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään toiminnan erityispiirteet huomioiden mahdollisimman väljästi. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Matkustaminen

Voimassa ovat valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronapandemian aikana

Ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat

Sipoossa voimassa ovat valtakunnalliset ja Uuttamaata koskevat suositukset ja rajoitukset aukiolo- ja anniskeluaikojen osalta.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronapandemian aikana

Sipoon kunta seuraa suositusten ja rajoitusten antamisessa sekä viestinnässä valtioneuvoston suosituksia ja Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän linjauksia. Koordinaatioryhmään kuuluu HUSin, THL:n ja AVIn asiantuntijoiden lisäksi kuntien ja yksityisten isompien terveydenhuoltoyritysten edustajia.

Lisäksi saat tietoa
HUS: Uudenmaan alueellinen koronavirusepidemiatilanne ja suositukset
Valtioneuvosto: Valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset
Aluehallintovirasto