Ohjeet koronavirukseen sairastuneelle

Toimi näiden ohjeiden mukaan, jos saat positiivisen testituloksen koronaviruksen kotitestistä tai terveydenhuollon koronatestistä.

Tutustu kotihoito-ohjeisiin

Ohjeita koronavirustaudin itsehoitoon on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla tässä linkissä.

Voit myös tehdä koronavirustaudin oirearvion Omaolo-palvelussa tästä linkistä. Oirearvio antaa neuvoja hoidon tarpeen arviointiin.

Jos olet huonovointinen, hakeudu tarvittaessa terveydenhuollon arvioon

Jos oireesi ovat hankalat ja toivot terveydenhuollon arviota, soita Sipoon terveyskeskukseen puh. 09 2353 6001 ma-pe klo 8-16. Muina aikoina soita päivystysapuun 116 117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita 112. Kerro puhelussa, että sinulla on todettu koronavirustartunta.

Jos sinulla on verisuonitukoksille altistava tila, soita terveyskeskukseen

Koronavirusinfektioon liittyy jonkin verran kohonnut riski saada verisuonitukoksia. Osa sairastuneista hyötyy pistettävästä tukoksenestolääkityksestä, jonka saa terveysasemalta.

Jos olet lieväoireinen ja kuumeeton, tarvetta tukoksenestolääkitykseen ei yleensä ole.

Jos sinulla on kuumetta (37,5°C tai yli), yskää tai hengenahdistusta, olet raskaana tai joudut olemaan sairauden takia jatkuvasti vuodelevossa, tutustu alla olevaan riskitekijöiden listaan. Jos sinulla on listassa mainittuja riskitekijöitä, soita Sipoon terveyskeskukseen puh. 09 2353 6001 ma-pe klo 8-16.

Tukosriskitekijät

Soita terveysasemalle lääkitystarpeen arvioimiseksi, jos sinulla on:

Vähintään yksi näistä riskitekijöistä:
 • aikaisempi veritulppa
 • tukosalttius (APC-resistenssi, FV Leiden geenivirhe, protrombiinin geenivirhe G20210A, antitrombiinin, proteiini C:n tai S:n vajaus, fosfolipidivasta-aineoireyhtymä, essentielli trombosytoosi, polysytemia vera, myelooma, PNH-tauti)
 • aktiivi syöpäsairaus
 • monivamma tai hiljattainen selkäydinvamma
 • suuri leikkaus <1 kk kuluessa ja/tai ajankohtainen vuodelepo sen vuoksi
 • raskaus, sektio tai lapsivuodeaika (6 viikkoa synnytyksestä)
tai vähintään kaksi näistä riskitekijöistä:
 • olet huonon voinnin takia jatkuvasti vuodelevossa
 • sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta
 • autoimmuunisairaus (mm. Crohnin tauti, haavainen paksusuolitulehdus, vaskuliitti)
 • olet pyörätuolissa tai halvaantunut
 • suljettu alaraajakipsi
 • hiljattainen leikkaus (kuuden viikon kuluessa)
 • diabetes (mikä tahansa diabetestyyppi)
 • rasvamaksa
 • ikä vähintään 60 vuotta
 • painoindeksi (BMI) yli 30
 • tupakointi
 • yhdistelmäehkäisypillerit (EI koske pelkkää keltarauhashormoniehkäisyä, mm. desogestreeli, drospirenoni)
 • käytät estrogeenikorvaushoitoa (suun tai ihon kautta)
 • nefroottinen oireyhtymä
 • laskimoiden vajaatoiminta
 • keskuslaskimokatetri

Eristäydy muista ihmisistä ja pysy kotona

Pysy kotona äläkä kutsu vieraita luoksesi. Jos oireesi ovat lieviä, taudin voi sairastaa kotona. Tutustu tästä linkistä Sipoon kunnan eristysohjeisiin ja siihen, mitä eristyksen aikana saa tehdä ja mitä ei.

Kuinka pitkään kotona tulee pysyä?

Pysy kotona ja vältä kontakteja viiden vuorokauden ajan. Jos oireet jatkuvat kauemmin kuin kolme vuorokautta, suositellaan välttämään kontakteja, kunnes on ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta. Oireiden alkupäivä on ”päivä nolla”.

Jos koronavirukseen viittaavia oireita ei kehity lainkaan, pysy kotona, kunnes positiivisen näytteen ottohetkestä on kulunut 5 vuorokautta.

Tarvitaanko toista testiä?

Jos koronavirusnäytteesi on otettu terveydenhuollon toimipisteessä, uutta näytettä ei tarvita.

Jos positiivinen tulos on saatu kotitestistä, tulos joudutaan joskus varmentamaan terveydenhuollon testillä. Kotitestin positiivista tulosta ei tarvitse varmentaa, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • oireesi ovat lieviä eivätkä vaadi yhteydenottoa terveydenhuoltoon
 • et tarvitse koronapassia varten todistusta sairastetusta koronataudista. Koronapassissa näkyy vain terveydenhuollon testillä varmennettu koronainfektio.

Jos terveydenhuollon testi tarvitaan, voit hakeutua testiin Koronabotin kautta tästä linkistä. 

Paxlovid-koronaviruslääke

Paxlovid on ensimmäinen Euroopassa myyntiluvan saanut suun kautta otettava lääke koronavirustaudin hoitoon. Sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt uuden Paxlovid-koronaviruslääkkeen kohderyhmät.

HUSin erikoissairaanhoidon tietyt hoitavat yksiköt aloittavat Paxlovidin ensivaiheessa niille seurannassa oleville potilailleen, jotka ovat sairautensa tai lääkehoitonsa takia immuunipuutteisia, tietyille syöpäpotilaille ja vaikeaa kroonista keuhkosairautta sairastaville. HUSin internetsivulle hus.fi/koronalääkitys on koottu kohderyhmän potilaille tietoa siitä, ketkä kuuluvat erikoissairaanhoidon seurannassa oleviin kohderyhmiin ja miten heidän tulee toimia lääkityksen aloittamiseksi ja saamiseksi.

Tarvitsen töistä tai opiskeluista poissaoloon todistuksen, mitä teen?

Toimi työnantajasi tai opiskelupaikkasi normaalien sairauslomakäytäntöjen mukaisesti, eli toimi samoin kuin joutuisit olemaan pois sairastuttuasi esimerkiksi tavalliseen flunssaan.

Työnantajalla ei ole oikeutta vaatia työntekijältä eristyspäätöstä, eikä eristyspäätöksiä enää pääsääntöisesti tehdä Sipoossa. Tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemiä eristyspäätöksiä käytetään jatkossa vain tilanteissa, joissa hallintopäätöksellä aidosti pystytään ehkäisemään jatkotartuntoja. Tarpeesta korvata ansionmenetys ei synny perustetta määrätä henkilöä eristykseen.

Jos voit olla työnantajan luvalla sairauden vuoksi pois omalla ilmoituksella ilman erillistä sairauslomatodistusta, hyödynnäthän tätä mahdollisuutta ensisijaisesti. Jos työnantajasi/opiskelupaikkasi ohjeistaa hakemaan sairauslomaa kunnan terveyskeskuksesta, huomaathan ajanvarauspuhelinnumerossamme 09 2353 6001 on takaisinsoittopalvelu. Takaisinsoitto voi tulla muutaman päivän viiveellä, mutta myös sairausloma voidaan kirjoittaa jälkeenpäin. Jätäthän soittopyynnön samasta asiasta vain kertaalleen. Jos olet sairastunut koronaan, hoidathan yhteydenoton puhelimitse. Älä tule potilastoimistoon asioimaan paikan päälle.

Kenelle kerron sairastumisestani?

Ilmoitathan mahdollisesta altistumisesta itse ainakin niille henkilöille, joiden kanssa asut samassa taloudessa tai olet muutoin vastaavalla tavalla ollut läheisessä kontaktissa oireiden aikana tai 2 vuorokauden aikana ennen oireiden alkua. Toivomme, että ohjaat heidät omaehtoiseen karanteeniin 5 vuorokauden ajaksi välttämään sosiaalisia kontakteja mahdollisuuksien mukaan ja jos oireita ilmaantuu, toimimaan yleisten testausohjeiden mukaisesti.

Yleisesti altistuneeksi katsotaan henkilö, joka on ollut kanssasi lähikontaktissa ilman maskia vähintään 15 minuutin ajan tai jonka kanssa olet ollut fyysisessä kontaktissa. Kunnan palveluihin, kuten päiväkotiin tai kouluun, sinun ei tarvitse ilmoittaa mahdollisista altistuksista. Poikkeuksena ovat sosiaali- ja terveyspalvelut. Jos olet asioinut niissä tartuttavuusaikana, ilmoitathan sosiaali- ja terveyspalveluihin mahdollisesta altistuksesta.

Jos testisi on tehty terveydenhuollossa, voit myös täyttää altistuneiden henkilöiden tiedot osoitteessa koronatietoni.fi. Tiedot ovat näin tartunnanjäljityksen käytettävissä, ja tällä tavalla merkitsemäsi henkilöt saavat myös automaattisesti tekstiviestin, jossa kerrotaan mahdollisesta altistumisesta ja annetaan yleisiä ohjeita. Viestissä ei mainita sinun nimeäsi.

Kuinka samassa taloudessa asuvien tulee toimia?

Jos läheisesi on määrätty tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin, hänen pitää noudattaa saamiaan ohjeita.

Jos karanteenia ei ole määrätty, samassa taloudessa asuvien henkilöiden on silti syytä mahdollisuuksien mukaan välttää sosiaalisia kontakteja, kunnes oireidesi alusta on kulunut 5 vuorokautta. Jos hän on täysin oireeton, eikä voi jäädä etätöihin, voi hän mennä töihin kasvomaskia käyttäen ja kontakteja välttäen. Jos läheisillesi ilmaantuu oireita, toimikaa yleisten testausohjeiden mukaisesti. Jos useita perheenjäseniä sairastuu, 5 vuorokautta lasketaan viimeisimpänä sairastuneen oireiden alusta.

Oireeton lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin, kun sairastuneen perheenjäsenen oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta.