Omakotitontit | Taasjärvi IV syksy 2022

Tällä sivulla on tietoa Taasjärvi IV:n alueen syksyllä 2022 myyntiin tulevista tonteista. Keväällä 2022 tarjouskilpailussa myynnissä olevien tonttien tiedot löytyvät oheisesta linkistä:

Tarjousten jättöaika on päättynyt. Käymme tarjoukset läpi 20.12.2022.

Taasjärvi IV (T4) on osa Taasjärven aluetta, joka sijaitsee Etelä-Sipoossa Söderkullassa. Alueen asemakaava on valmistunut 2020 ja alueelle on kaavoitettu 51 omakotitonttia. Keväällä 2022 järjestetyssä tarjouskilpailussa tonteista varattiin 18. Seuraava erä tontteja tulee myyntiin 1.11. – 29.11.2022 klo 12 järjestettävällä tarjouskilpailulla. Tällöin myyntiin tulevat tontit ovat korttelit 585 ja 587 sekä edellisestä tarjouskilpailusta varaamatta jääneet korttelin 583 tontit  2, 3 ja 4.

Kartta Taasjärvi IV:n sijainnista

TONTTITARJOUKSEN JÄTTÄMINEN

Tarjouslomakkeelle pääset Sipoon Oma asioinnin kautta alla olevasta linkistä.  Palvelu vaatii vahvan tunnistautumisen. Kun olet tunnistautunut palvelussa, valitse sivun vasemmasta laidasta Rakentaminen, jolloin lomakkeet tulevat näkyviin sivun tekstiosaan. Valitse lomakkeista ”Tonttitarjouksen jättäminen, Taasjärvi IV.” Tarjousten jättöaika on 16.12.2022 klo 12 saakka. Myöhässä jätetyt tarjoukset hylätään.

Sipoo Oma Asiointi

TIETOA TONTEISTA

Tonttien tehokkuus luku on e=0,25 (tämä tarkoittaa, että rakennusoikeus on 25% tontin pinta-alasta) ja tämän lisäksi tontilla saa rakentaa 40 m² kokoisen talousrakennuksen. Tontille saa rakentaa yhden asunnon. Alueen kaavassa on määritetty kortteleittain suurin sallittu kerrosluku. Tätä kerroslukua ei saa ylittää mutta kerroksia on mahdollista rakentaa vähemmän. Asemakaavasta sekä rakennustapaohjeesta selviää tarkemmat määräykset siitä, miten alueelle saa rakentaa. Tontin ostaja sitoutuu rakentamaan tontille rakennustapaohjeen mukaisesti. Linkki asemakaavaan ja rakennustapaohjeeseen löytyy sivun alareunasta.

Osalla tonteista on liittymismahdollisuus hulevesiputkistoon. Osalla tonteista hulevedet ohjataan niskaojan kautta hulevesialtaaseen. Jos tontilla on kaavassa hule-4 merkintä, on merkitty alue varattava hulevesiojalle.

Tontit myydään sellaisessa kunnossa mitä ne myyntihetkellä ovat. Kunta ei poista puustoa ennen tonttien myyntiä.

SYKSYLLÄ 2022 MYYNTIIN TULEVAT TONTIT

Kartta myytävistä tonteista

KORTTELI 585
Kohteen tunnus kartalla Tontti Pinta-ala m² Rakennusoikeus k-m² Osoite Pohjahinta €/m2 Pohjahinta €/ tontti
A K585T1 1046 261 Ketokaunokinpiha 6 96 100 416
B K585T2 889 222 Ketokaunokinpiha 4 93 82 677
C K585T3 828 207 Ketokaunokinpiha 2 93 77 004
D K585T4 966 241 Kaunokkikaari 39 93 89 838
E K585T5 818 204 Vuorikaunokinpiha 1 93 76 074
F K585T6 739 184 Vuorikaunokinpiha 3 93 68 727
G K585T7 761 190 Vuorikaunokinpiha 5 96 73 056
KORTTELI 583
Kohteen tunnus kartalla Tontti Pinta-ala m² Rakennusoikeus k-m² Osoite Pohjahinta €/m2 Pohjahinta €/ tontti
H K583T2 1277 319 Kaunokkikaari 24 93 118 761
I K583T3 1106 277 Kaunokkikaari 26 93 102 858
J K583T4 1011 253 Kaunokkikaari 28 96 97 056
KORTTELI 587
Kohteen tunnus kartalla Tontti Pinta-ala m² Rakennusoikeus k-m² Osoite Pohjahinta €/m2 Pohjahinta €/ tontti
K K587T1 908 227 Kaunokkikaari 32 96 87 168
L K587T2 969 242 Kaunokkikaari 34 93 90 117
M K587T3 950 237 Kaunokkikaari 36 93 88 350
N K587T4 904 226 Kaunokkikaari 38 93 84 072
O K587T4 980 245 Kaunokkikaari 40 93 91 140
P K587T6 1024 256 Kaunokkikaari 42 96 98 304

Tonttien rajamitat (pdf)

TIETOA MYYNNISTÄ

Kortteleiden 585 ja 587 tontit sekä edellisellä myyntikerralla varaamatta jääneet korttelin 583 tontit 2 -4 tulevat myyntiin 1.11. – 16.12.2022 klo 12 järjestettävällä tarjouskilpailulla. Tarjouskilpailuun osallistutaan tälle sivulle 1.11. tulevalla lomakkeella. Tonttien pohjahinta on 93 – 96 €/maa-m² tontin sijainnista riippuen. Alle pohjahinnan olevat tarjoukset hylätään. Tontit luovutetaan korkeimman tarjouksen jättäneelle. Tarjouksen voi jättää yksityishenkilö tai yritys. Samalle taholle voidaan luovuttaa alueelta vain yksi tontti. Tarjoukset avataan viikolla 51, jonka jälkeen korkeimman tarjouksen jättäneille ilmoitetaan.

Tontit luovutetaan tahoille, jotka eivät ole ostaneet tai vuokranneet asuntotonttia Sipoon kunnalta viimeisen 5 vuoden aikana.  Kauppahinnan lisäksi tonteista veloitetaan lohkomiskustannukset 1 090 euroa. Varausmaksu tonteista on 500 euroa ja se hyvitetään kauppahinnassa. Kauppakirja on allekirjoitettava 6 kuukauden kuluessa siitä, kun tontin myyntipäätös on saanut lainvoiman.

Alueeseen tutustuminen

Myyntii tuleville tonteille tullaan laittamaan kyltit myöhemmin lokakuun aikana. Alueella on vielä osittain kunnallistekniikan rakentaminen käynnissä, joten alueella liikkuessa on noudatettava varovaisuutta. Merkitylle työmaa-alueelle ei ole luvallista mennä.

Alueesta 21.3.2022 järjestetyn tontti-infon materiaalia

Suuntaa antava esimerkkilaskelma tontinostajan kustannuksista

21.3.2022 infotilaisuuden esitys tonttien myynnistä

Kooste 21.3..2022 infotilaisuuden kysymyksistä

Tietoa alueen kunnallistekniikasta (21.3. infotilaisuudesta)

Tiedustelut

Tonttien myyntiin liittyen:

Maankäyttöinsinööri Maija Lääti
+358 50 536 1408
etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Rakentamiseen liittyen:

Lupa-arkkitehti Tytti Mäntyoja, etunimi.sukunimi@sipoo.fi