Omakotitontit | Taasjärvi IV

Taasjärvi IV (T4) on osa Taasjärven aluetta, joka sijaitsee Etelä-Sipoossa Söderkullassa. Alueen asemakaava on valmistunut 2020 ja alueelle on kaavoitettu 51 omakotitonttia.

Kartta Taasjärvi IV:n sijainnista

TONTTIEN HAKEMINEN

 

Tontit K585T6, K585T4, K586T2,  K585T1, K586T1 ja K586T8 varattu (tilanne 2.4.2024 klo 14)

Jäljelle jääneet tontit tulevat vapaasti haettaviksi 4.3.2024 alkaen. Mahdollisesti myöhemmin vapautuvat tontit päivitetaan tälle sivulle seuraavan kerran 22.4. ja 20.5.2024. Tontteja haetaan Sipoon kunnan Oma Asioinnin kautta. Hakulomake julkaistaan maanantaina 4.3. noin klo 8. Tontit luovutetaan hakemusten saapumisjärjestyksessä kiinteään hintaan. Korttelin 583 tontit 2 – 4 on myös mahdollista vuokrata. Tonttia voi hakea myös sellaiset henkilöt tai tahot, jotka ovat saanet Sipoon kunnalta tontin viimeisen viiden vuoden sisällä. Henkilö / taho voi saada ainoastaan yhden tontin. Ainoastaan Sipoon kunnan Oma asioinnin kautta 4.3.2024 tai myöhemmin tulleet hakemukset otetaan huomioon.

Huom! Sipoon kunnan karttapalvelun ajantasa-asemakaava on tällä hetkellä puutteellinen Taasjärvi IV:n osalta. Tutustukaa alueen asemakaavaan asemakaavan virallisilta sivuilta, johon pääsee esim. tästä linkistä: T 9 Taasjärvi IV – Sipoo – Sibbo

Otathan huomioon, että osalla tonteista maaston muodot estävät tasamaaratkaisun.

Vapaat tontit 14.3.2024 tilanne

Kartta vapautuvista tonteista tammikuu 2024

TIETOA TONTEISTA

Tonttien tehokkuusluku on e=0,25 (tämä tarkoittaa, että rakennusoikeus on 25% tontin pinta-alasta) ja tämän lisäksi tontilla saa rakentaa 40 m² kokoisen talousrakennuksen. Tontille saa rakentaa yhden asunnon. Alueen kaavassa on määritetty kortteleittain suurin sallittu kerrosluku. Tätä kerroslukua ei saa ylittää mutta kerroksia on mahdollista rakentaa vähemmän. Asemakaavasta sekä rakennustapaohjeesta selviää tarkemmat määräykset siitä, miten alueelle saa rakentaa. Tontin ostaja sitoutuu rakentamaan tontille rakennustapaohjeen mukaisesti.

Osalla tonteista on liittymismahdollisuus hulevesiputkistoon. Osalla tonteista hulevedet ohjataan niskaojan kautta hulevesialtaaseen. Jos tontilla on kaavassa hule-4 merkintä, on merkitty alue varattava hulevesiojalle.

Alueen itäpuolella sijaitsee 110 kV:n voimalinja. Energiayhtiö on uusimassa linjaa ja uusi linja rakennetaan 0,5 – 1 metriä olemassa olevan voimalinjan keskilinjasta kortteleihin päin.

Tontit myydään sellaisessa kunnossa mitä ne myyntihetkellä ovat. Kunta ei poista puustoa ennen tonttien myyntiä.

Kauppahinnan lisäksi tonteista veloitetaan lohkomiskustannukset 1 090 euroa. Varausmaksu tonteista on 500 euroa ja se hyvitetään kauppahinnassa. Kauppakirja on allekirjoitettava 6 kuukauden kuluessa siitä, kun tontin myyntipäätös on saanut lainvoiman.

Suuntaa antava esimerkkilaskelma tontinostan kustannuksista

21.3.2022 järjestetyn tontti-infon materiaalia

21.3.2022 infotilaisuuden esitys tonttien myynnistä

Kooste 21.3..2022 infotilaisuuden kysymyksistä

Tietoa alueen kunnallistekniikasta (21.3. infotilaisuudesta)

 

 

Tiedustelut

Tonttien myyntiin liittyen:

Maankäyttöinsinööri Maija Lääti (tavoitettavissa 19.2.2024 alkaen)
+358 50 536 1408
etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Rakentamiseen liittyen:

Lupa-arkkitehti Eeva Kilpiä, etunimi.sukunimi@sipoo.fi