Työttömien palveluohjaus

Sipoon kunnan työllisyyspalvelut tarjoaa työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille neuvontaa työllistymiseen ja koulutuksiin liittyvissä asioissa. Näitä ovat esimerkiksi lisäkoulutuksiin, työkokeiluihin ja oppisopimuksiin liittyvät kysymykset. Kerromme sinulle tarjolla olevista palveluista ja niihin hakeutumisesta.

Toimi näin

Saat neuvontaa tai voit sopia tapaamisen ottamalla yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse Sipoon kunnan työllisyyspäällikköön.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille sipoolaisille henkilöille.

Tausta ja lainsäädäntö

Työttömien palveluohjauksessa neuvojat ohjaavat terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Näitä ovat esimerkiksi terveyteen, työkykyyn ja kuntoutukseen liittyvät kysymykset. Neuvojat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat tarvittaessa myös taloudellisten tukien hakemisessa ja niiden yhteensovittamisessa.

Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä. TE-toimisto vastaa työnhakuun ja koulutukseen liittyvästä neuvonnasta. Palvelu on suunnattu työttömille ja henkilöille, joita työttömyys uhkaa.

Terveydenhuoltolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301