Tuettu työllistyminen

Tuettu työllistyminen koskee henkilöä, joka vamman, sairauden, kuntoutuksen tai muun syyn vuoksi tarvitsee työllistymiseensä erityistukea kunnalta.

Tavoitteena on parantaa työ- ja toimintakykyäsi ja työllistymismahdollisuuksiasi. Tapaamisissa sosiaalityöntekijän kanssa kartoitetaan elämäntilannettasi, ajatuksiasi ja toiveitasi tulevaisuuden suhteen erityisesti työnhakuun ja työllistymiseen liittyen. Tarjolla on myös tukea kuntoutumiseen, työkyvyn selvittämiseen, opiskelupaikkojen etsimiseen ja eläkkeen hakemiseen.

Toimi näin

Voit ottaa yhteyttä tai sinut voidaan ohjata palvelun piiriin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä työ- ja elinkeinotoimiston kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on suunnattu työttömille työnhakijoille, joiden työttömyys on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnat tukevat sosiaalihuollon asiakkaina olevien henkilöiden työllistymistä tarjoamalla neuvontaa ja työmahdollisuuksia. Tuettu työllistyminen koskee henkilöä, joka vamman, sairauden, meneillään olevan kuntoutuksen tai muun syyn vuoksi tarvitsee työllistymiseensä erityistukea. Tukimahdollisuuksista saa tietoa kunnan sosiaalitoimesta. Tavoitteena on palkkatyösuhteen syntyminen.

Sosiaalihuoltolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301