Sipoon kuntaorganisaatio uudistuu

Organisaatiomuutokset ovat tulossa voimaan vaiheittain, aikaisintaan toukokuusta alkaen. Varhaiskasvatus ja opetus eriytyvät jatkossa omiksi toimialoikseen. Ne ovat tähän saakka olleet molemmat osa laajaa sivistysosastoa.

Nykyiset kehitys- ja kaavoituskeskus sekä tekniikka- ja ympäristöosasto muodostavat jatkossa yhdessä toimialan yhdyskunta ja ympäristö. Kunnan talous- ja hallintopalvelut jatkavat konsernitukipalveluina ja omana toimialanaan.

Lisäksi perustetaan uusi toimiala, jonne sijoittuvat ainakin kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut, Sipoon opisto, nuorisopalvelut, olemassa olevien yritysten palvelut, työllisyyspalvelut, maahanmuuttopalvelut, hyvinvoinnin koordinointi, ruokapalvelut ja asiakaspalvelut. Tämän uuden toimialan virallista nimeä pohditaan vielä parhaillaan.

Uudistuksen jatkovalmistelussa pohditaan tarkemmin myös joidenkin palveluiden sijoittumista organisaatiossa. Esimerkiksi kiinteistöhuollon, siivouksen ja ruokapalvelujen sijainnille on erilaisia vaihtoehtoja.

Töiden sujuvaa tekemistä tukeva rakenne

Organisaation uudistamisen tarkoituksena on rakentaa huomisen Sipoolle mahdollisimman toimiva organisaatiorakenne, joka tukee ja mahdollistaa töiden tekemistä sujuvasti. Uudistuksessa ei vähennetä henkilöstöä.

Organisaation tarkastelun taustalla on hyvinvointialueuudistus, jonka myötä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä noin 350 työntekijää, eli kolmannes henkilöstöstä, on jo vuodenvaihteessa siirtynyt kunnalta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Kuntaorganisaatio on myös pienentynyt rahallisesti noin 70 miljoonalla eurolla.

-Näin suuren uudistuksen jälkeen olemme kokeneet järkeväksi tarkastella uudelleen viranhaltijaorganisaation rakennetta. Myöhemmin on tarkoitus peilata uutta organisaatiorakennetta myös poliittiseen rakenteeseen siten, että toimielinorganisaation mahdolliset muutokset astuisivat voimaan seuraavien kunnallisvaalien yhteydessä, kunnanjohtaja Mikael Grannas kertoo.

Toimialajaolla on pyritty hakemaan muun muassa etuja tiettyjen toimintojen aiempaa tiiviimmästä työskentelystä yhdessä. Esimerkiksi yhdyskuntakehityksen toimialalla työskentelevät ovat usein mukana samoissa kehityshankkeissa. Erilaiset kulttuurin ja vapaa-ajanpalvelut sekä olemassa olevien yritysten palvelut puolestaan yhdessä lisäävät elinvoimaa ja alueen palveluita sekä kytkeytyvät kuntalaisten hyvinvointia edistäviin palveluihin. Lisäksi on pyritty tasapainoiseen rakenteeseen, jossa yksi toimiala ei olisi toisia toimialoja massiivisesti suurempi.

Toimialojen johtajat valitaan myöhemmin

Kunnan uusien toimialojen johtajien virat tullaan täyttämään tämän vuoden aikana. Nykyisille viranhaltijoille käynnistetään mahdollisuus ilmaista kiinnostuksensa sisäiseen viransiirtoon. Tarvittaessa paikkoja voidaan myös avata ulkoiseen hakuun, jos johonkin johtajanvirkaan ei löydy sopivaa kunnan sisältä siirrettävää henkilöä.  Tämän jälkeen toimialojen johtajien viroista päätetään luottamuselimissä.

Kunnan hallintosääntö tullaan päivittämään ja sen päivitys on tarkoitus käsitellä luottamuselimissä kevään aikana. Uusi hallintosääntö astuisi voimaan aikaisintaan 1.5.2023.

 

Viimeksi muokattu 07.02.2023