Kaavoitusaloite

Yksityinen kiinteistönomistaja voi jättää kaavoitusaloitteen, jossa hän hakee kaavamuutosta alueelleen. Kaavamuutosta haetaan kunnanhallitukselle osoitetulla kirjeellä, joka toimitetaan Sipoon kunnan kirjaamoon.

Yksityisen kiinteistönomistajan tekemät kaavamuutosaloitteet edellyttävät sopimusta kunnan kanssa. Aloitetta koskevat asiakirjat tulee käydä läpi kaavoituspäällikön kanssa ennen kaavoitusaloitteen tekemistä. Kiinteistönomistaja vastaa kaikista kaavan laatimiseen liittyvistä kustannuksista.

Kunnanhallitus päättää vuosittain kaavoitusohjelmaan otettavista uusista asema- ja yleiskaavatöistä tai mahdollisesta kaavoitusaloitteen hylkäämisestä. Ajankohtaisista ja lähiaikoina vireille tulevista asemakaavatöistä tiedotetaan vuosittain kaavoituskatsauksessa.

Toimi näin

Kaavamuutosta haetaan kunnanhallitukselle osoitetulla kirjeellä, joka toimitetaan Sipoon kunnan kirjaamoon. Asiasta tulee neuvotella kaavoituspäällikön kanssa ennen kaavoitusaloitteen jättämistä. Kaavoitusaloite tulee jättää Sipoon kunnan kirjaamoon.

Lue lisää: "Ohje yksityisen asemakaavan/asemakaavamuutoksen laatimiseen"

Kenelle ja millä ehdoin

Yksityisten kiinteistönomistajien aloitteesta laadittavat kaavamuutokset edellyttävät sopimusta kunnan kanssa.

Maanomistaja vastaa kaikista kaavan laatimiseen liittyvistä kustannuksista.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Kaavoitusaloitteen käsittelystä ei peritä maksua, mutta kaikista kaavan laatimiseen liittyvistä kustannuksista vastaa kiinteistönomistaja.

Tausta ja lainsäädäntö


Maankäyttö- ja rakennuslaki / Asemakaavan laatimisesta perittävä korvaus http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L7P59