Jätteenkuljetus

Kaikkien asuinkiinteistöjen on liityttävä kunnan järjestämään jätehuoltoon. Sipoon jätehuollosta vastaa Rosk 'n Roll -jätehuoltopalvelut.

Yleisin tapa liittyä jätehuoltoon on hankkia oma tai vuokrattava jäteastia. Jätehuoltoon liitytään kiinteistökohtaisesti tai yhden tai useamman naapurin kanssa yhdessä, myös silloin kun asuinkiinteistö tai kesämökkikiinteistö sijaitsee rannikolla tieyhteyden päässä.

Haja-asutusalueella edellisten lisäksi vaihtoehtona on viedä päivittäiset jätteet vuosimaksua vastaan sekajätepisteeseen.

Saaristossa sijaitsevien ympärivuotisten asuinkiinteistöjen sekä kesämökkikiinteistöjen tulee liittyä joko sekajätepisteen käyttäjäksi tai talousjätteen lauttakeräykseen. Lauttakeräys toimii Sipoon sisäsaariston alueella.

Saaristossa kiertää lisäksi joka kesä Otto-keräyslautta. Lautalle voit viedä kodin vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita ja metalliromua veloituksetta. Muuta jätettä otetaan vastaan maksua vastaan.

Toimi näin

Voit liittyä jätehuoltoon Rosk 'n Rollin sähköisessä asiointipalvelussa tai ottamalla yhteyttä yhtiön asiakaspalveluun.

Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden vastaanottopaikka, josta jätteenkuljettajat voivat noutaa jätteen. Vastaanottopaikka eli jäteastia voi olla yhden tai useamman kiinteistön yhteinen (ns. kimppa). Omakotitalon sekajäteastian tyhjennys tapahtuu tyypillisesti kahden viikon välein. Mikäli kiinteistö lajittelee jätteitä kierrätykseen ja esim. kompostoi biojätteitä, tyhjennysväliä voi tarvittaessa harventaa jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Jätteenkuljetus voi olla joko kunnan järjestämä, jolloin kunnan jätelaitos kilpailuttaa jätteenkuljetusyrityksen kiinteistöille, tai kiinteistönhaltijan järjestämä, jolloin jätteen haltija tilaa kuljetuksen itse joltakin alueella toimivalta jätteenkuljetusyritykseltä. Kunnan jätehuoltoviranomainen on päättänyt kunnan alueella käytössä olevan kuljetusjärjestelmän.

Jätelaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646