Sipoon esiopetus

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen. Lapset saavat esiopetusta arkipäivisin neljä tuntia päivässä. Esikoulussa syödään myös lounas.

Sipoossa esiopetusryhmiä on sekä päiväkodeissa, alakouluissa että erillisissä esiopetusyksiköissä. Esiopetusikäisellä lapsella on oikeus esiopetuksen lisäksi täydentävään varhaiskasvatukseen. Täydentävästä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on 60 % perheelle määritellystä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Toimi näin

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Kaikille Sipoossa kirjoilla oleville lapsille osoitetaan paikka esiopetukseen lähikouluun kuuluvassa esiopetusryhmässä. Lasten huoltajille lähetetään lapsen kotiosoitteeseen kirje alkuvuodesta, jossa on tietoa lapsen osoitteen mukaisesta ensisijaisesta esiopetuspaikasta.

Huoltajat vahvistavat lapsensa esiopetuspaikan sähköisesti kirjeen ohjeiden mukaisesti.

Jos olette juuri muuttaneet tai muuttamassa Sipooseen

Jos lapsi ei ole ollut kirjoilla Sipoossa vuoden alussa, mutta haluaa aloittaa esiopetuksen Sipoossa, tulee huoltajan ilmoittaa lapsi esiopetukseen sähköisellä lomakkeella "Ilmoittautuminen esiopetukseen". Samaa lomakkeita voi käyttää myös, jos esiopetuksen ilmoittautumiskirjettä ei tule.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Palvelupaikat