Nuorison tuet ja avustukset

Kunnan vapaa-ajanjaosto julistaa nuorisoyhdistysten avustukset haettaviksi aina maaliskuun aikana. Avustusta voidaan myöntää yhdistyksille, aluejärjestöille ja yksittäisille nuorille, jotka järjestävät nuorisotoimintaa sipoolaisille nuorille.

Yleisellä toiminta-avustuksella tuetaan yhdistysten yleistä toimintaa. Kohdeavustuksella tarkoitetaan seuraavia avustusmuotoja:

 • kiinteistöavustus,
 • koulutusavustus,
 • leiri- ja retkitoiminta-avustus,
 • projektiavustus
 • kiinteistövero

Avustus henkilöjäsenyyteen perustuvien yhdistysten muodostamalle aluejärjestölle,

voidaan myöntää jos;

 • aluejärjestö on rekisteröity ja sen toimialue on pääasiallisesti yhden kunnan alue,
 • avustushakemuksessa on kunkin paikallisen yhdistyksen osalta ne tiedot, jotka muidenkin
 • paikallisten nuorisoyhdistysten on hakemuksessaan annettava.

Nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan avustamisella tarkoitetaan nuorten vapaiden

toimintaryhmien avustamista. Avustusta saadaan seuraavilla edellytyksillä:

 • toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään 2/3 olla
 • alle 29-vuotiaita,
 • hakemuksen tulee olla kahden täysi-ikäisen yhdistystoiminnasta vastaavan henkilön

allekirjoittama

 • mukana on selvitys toiminnasta.

Avustuksia ei myönnetä verotusoikeuden omaavan yhteisön nuorisotoiminnan tukemiseen, piirijärjestöille, poliittiseen vaalityöhön, uskonnolliseen lähetystyöhön tai vastaavaan työhön.

Toimi näin

Yhdistykset hakevat avustuksia Timmi-avustushaun kautta maaliskuun aikana. Hakuaika päättyy 31.3. klo 23:59.

Teethän siis rekisteröitymisen / käyttöoikeuksien laajennuksen hyvissä ajoin ennen viimeistä jättöpäivää!

Kenelle ja millä ehdoin

Ainoastaan Timmin kautta sähköisesti määräaikaan mennessä jätetyt hakemukset hyväksytään. Ennen kun avustushakemuksen pääsee jättämään, pitää ohjelmaan rekisteröityä käyttäjäksi/ organisaation yhteyshenkilöksi.

Jos olet jo rekisteröitynyt käyttäjäksi Timmi 4.1 tilavarausohjelmaan täytyy käyttöoikeuksia laajentaa, että voi hallinnoida seuran/ yhdistysten hakemusta.

Organisaation yhteyshenkilönä toimiminen vaatii pääkäyttäjän hyväksynnän käyttäjätunnuksille. Ennen hyväksyntää ei hakemusta voi täyttää. Teethän siis rekisteröitymisen / käyttöoikeuksien laajennuksen hyvissä ajoin ennen viimeistä jättöpäivää!

Kun haette kohdeavustusta, valitkaa alakategoria Kohdeavustuksen alta, EI Toiminta-avustuksen alta.

Tausta ja lainsäädäntö

Nuorten omat ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta. Avustuksia voidaan myöntää ryhmän toimintaan tai esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen.

Nuorisolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285