Nuorisotoiminnan tuet ja avustukset

Kuva: Suvi Suovaara

Kunnan vapaa-ajanjaosto julistaa nuorisoyhdistysten avustukset haettaviksi aina maaliskuun aikana. Avustusta voidaan myöntää yhdistyksille, aluejärjestöille ja yksittäisille nuorille, jotka järjestävät nuorisotoimintaa sipoolaisille nuorille.

Yleisellä toiminta-avustuksella tuetaan yhdistysten yleistä toimintaa. Kohdeavustuksella tarkoitetaan seuraavia avustusmuotoja:

  • kiinteistöavustus
  • koulutusavustus
  • leiri- ja retkitoiminta-avustus
  • projektiavustus
  • kiinteistövero

Avustus henkilöjäsenyyteen perustuvien yhdistysten muodostamalle aluejärjestölle voidaan myöntää jos

  • aluejärjestö on rekisteröity ja sen toimialue on pääasiallisesti yhden kunnan alue
  • avustushakemuksessa on kunkin paikallisen yhdistyksen osalta ne tiedot, jotka muidenkin paikallisten nuorisoyhdistysten on hakemuksessaan annettava

Nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan avustamisella tarkoitetaan nuorten vapaiden toimintaryhmien avustamista. Avustusta saadaan seuraavilla edellytyksillä:

  • toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään 2/3 olla alle 29-vuotiaita
  • hakemuksen tulee olla kahden täysi-ikäisen yhdistystoiminnasta vastaavan henkilön allekirjoittama
  • mukana on selvitys toiminnasta

Avustuksia ei myönnetä verotusoikeuden omaavan yhteisön nuorisotoiminnan tukemiseen, piirijärjestöille, poliittiseen vaalityöhön, uskonnolliseen lähetystyöhön tai vastaavaan työhön.

Toimi näin

Nuorten ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta.

Yhdistykset voivat hakea avustuksia Timmi-avustushaun kautta maaliskuun aikana. Teethän rekisteröitymisen / käyttöoikeuksien laajennuksen hyvissä ajoin ennen viimeistä jättöpäivää.

Hakuaika päättyy 31.3. klo 23:59.

Yhdistykset voivat tehdä kohdeavustuksen tilityksen Oma asiointi -palvelun kautta. Valitse "Vapaa-aika ja nuoret" ja sieltä "Kohdeavustuksen tilitys".

Kenelle ja millä ehdoin

Ainoastaan määräaikaan mennessä jätetyt hakemukset hyväksytään.

Maksullisuuden tiedot

Tausta ja lainsäädäntö

Nuorten omat ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta. Avustuksia voidaan myöntää ryhmän toimintaan tai esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen.

Nuorisolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285

Verkkoasiointi