Yksityisteiden kunnossapitoavustus

Voit anoa Sipoon kunnalta avustusta yksityisen tien kunnossapitoon. Avustuksen saamiselle on tietyt ehdot. Hakuaika on maaliskuu ja hakuaika kuulutetaan paikallisissa lehdissä sekä kunnan verkkosivuilla.

Yksityisteiden kunnossapidon jakoperusteiden sisältö on seuraava:

  • Yksityistielle on perustettu tiekunta.
  • Hakemuksen yhteydessä ei tarvitse esittää yksilöityä talousarviota ja tilinpäätöstä, mutta pyydettäessä sellaiset on pystyttävä esittämään.
  • Tien kokonaispituudesta huomioidaan tieosuus viimeiseen asuinkiinteistöön saakka, läpikulkuteiden osalta huomioidaan tien kokonaispituus.
  • Huomioitavan tieosuuden pituus on vähintään 500 m.
  • Liikennettä ei saa olla rajoitettu yleiseltä liikenteeltä estein tai liikennemerkein.
  • Kaikille yksityisteille myönnetään sama avustussumma €/km. Niiden teiden, joilla on vilkasta läpiajoliikennettä tai runsaasti muuta kuin tieosakkaiden liikennettä, avustusta korotetaan 30 %.

HUOM! Lupaehdon muutos

  • Liikennettä ei saa olla rajoitettu yleiseltä liikenteeltä estein tai liikennemerkein.

Toimi näin

Vuoden 2024 kunnossapitoavustusten hakuaika on päättynyt.

Kenelle ja millä ehdoin

Lisäksi tiellä tulee olla vähintään yksi vakituisesti asuttu talous, joka käyttää tietä vähintään 500 metrin pituisen matkan, tai tien tulee olla liikenteellisesti merkittävä, esimerkiksi läpikulkutie.

Tiekunnan on pidettävä tiekokoukset säännöllisesti.

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Maksullisuuden tiedot

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Yksityistielaki https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180560

Verkkoasiointi