Esteettömyysohjelma

Sipoon kunnan esteettömyysohjelma "Esteetön Sipoo 2017–2020"

Esteettömyysohjelmalla halutaan kehittää Sipoota, tuottaa ja korjata palveluita ja tehdä ympäristöä esteettömiksi kaikille asukkaille. Esteettömyyden ja saavutettavuuden merkitys korostuu tulevien vuosien aikana, kun ikäihmisten määrä kasvaa. Esteetön Sipoo 2017–2020 -ohjelman on valmistellut työryhmä, johon oli kutsuttu kunnan eri osastojen edustajat sekä vammais- ja vanhusneuvostojen edustajat.

Ohjelman ehdotuksiin kuuluvat muun muassa neuvotteleminen Metsähallituksen kanssa helposti kulkevan kävelyreitin rakentamisesta Sipoonkorven kansallispuistoon ja kunnan hallinnoimien kiinteistöjen esteettömyyden ja toimivuuden kartoitus. Esteettömyysohjelmassa tuodaan myös esille, että esteettömän fyysisen ympäristön luomisen lisäksi viranomaisten ja yritysten on tarjottava esteettömät palvelut.