Asiakirjajulkisuuskuvaus

Sipoon kunta on tiedonhallintalaissa (laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019) tarkoitettu tiedonhallintayksikkö. Tiedonhallintayksikön on julkisuusperiaatteen toteuttamista varten ylläpidettävä kuvausta tietovarannoistaan ja asiarekisteristään asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Kuvauksesta käytetään nimitystä asiakirjajulkisuuskuvaus.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa yleiskäsitys Sipoon kunnan asiarekisteristä sekä palveluiden tiedonhallinnasta.

Voit tutustua asiakirjajulkisuuskuvauksen osioihin

  • Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö ja käyttötarkoitus
  • Sipoon kunnan asiarekisteri ja tiedonhallinta ja
  • Tietopalvelu ja tietopyynnöt

oheisesta linkistä "Asiakirjajulkisuuskuvaus" (pdf-dokumentti).

Asiakirjajulkisuuskuvauksen osion

  • Palvelualueiden tietovarannot ja tietoaineistot

löydät linkistä "Asiakirjajulkisuuskuvaus / Palvelualueiden tietovarannot" (verkkosivu).

Voit tutustua palvelualueiden tietovarantoihin Sipoon kunnan verkkosivuilla:

Asiakirjajulkisuuskuvaus / Palvelualueiden tietovarannot