T 3 Pähkinälehto

Asemakaava

Asemakaavan tarkoitus on Söderkullan keskustaan tukeutuvan asuinalueen suunnittelu, samalla kun säilytetään riittävät virkistysyhteydet taajaman länsi- ja pohjoispuolisille ulkoilualueille.

Asemakaavalla muodostuvat korttelit 530 – 541 niihin liittyvine katu-, pysäköinti-, puisto-, suojaviher- ja virkistysalueineen.