S 24 Sipoonlahden ranta

Asemakaava

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on alueen käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakentamiselle. Suunnittelualue on osa Sipoon yleiskaavan mukaista taajamatoimintojen alueen kasvua ja Sibbesborgin vireillä olevan osayleiskaavan luonnoksessa alue on osa asunto- ja palvelurakentamiselle tarkoitettua keskusta-aluetta.
Alueelle on suunnitteilla pikkukaupunkimainen asuinalue noin 500 asukkaalle.

Voimaantulo

Sipoonlahden rannan asemakaava S 24 on lainvoimainen.

Kuulutus lainvoimasta 26.4.2018 (pdf)

 

Hyväksyminen

Valtuusto on kokouksessaan 7.11.2016 hyväksynyt Sipoonlahden rannan asemakaavamuutoksen.

Kuulutus hyväksymisestä 17.11.2016 (pdf)

Kaavan hyväksymispäätöksestä tehdyt valitukset Helsingin hallinto-oikeuteen on hylätty. Päätöksestä ei ole jätetty valituksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kaavakartta (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Kaavaselostuksen liitteet (pdf)

Rakentamistapaohje (pdf)

Selvitykset

Meluselvitys (pdf)
Luontoselvitys (pdf)
Hulevesiselvitys- ja suunnitelma (pdf)
Maaperän rakennettavuusselvitys (pdf)
Liikenneselvitys (pdf)