NG 5 Kartanonrinne

Asemakaava

Kartanonrinteen uusi pientaloalue sijaitsee Nikkilässä, Sipoon kuntakeskuksessa. Alueelle on kaavoitettu omakoti- ja pientalotontteja yhteensä noin 320 asukkaalle.

Kartanonrinteen alueelle on kaavoitettu 48 kpl omakotitontteja sekä kolme yhtiömuotoista tonttia rivi-, pari- tai erillistaloille.

Lainvoima

Valtuusto on päätöksellään 18.6.2012 § 61 hyväksynyt Kartanonrinteen asemakaavan. Kaava kuulutettiin voimaan 8.8.2012.

Kuulutus 8.8.2012 (lainvoima)

Hyväksyminen

Kuulutus 28.6.2012

Kaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet 1 – 16 (pdf)

Kartanonrinteen rakennustapaohjeet