N 42 OP-korttelin asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos

Kaavamuutoksen tarkoitus on mahdollistaa OP:n korttelin uudistaminen ja täydennysrakentaminen vastaamaan nykyisiä asumisen ja liikerakentamisen tarpeita.

Asemakaava koskee seuraavia tiloja tai osia niistä: R:No 2:170, 2:158, 2:171 ja 2:26. Alue kuuluu Nikkilän maarekisterikylään ja sen omistaa pääosiltaan OP-Pohjola.

 

Voimaantulo

Sipoon valtuusto on päätöksellään 10.3.2014 (20. §) hyväksynyt OP-korttelin asemakaavan muutoksen (N 42).

Kuulutus voimaantulosta (pdf)

Hyväksyminen

Kuulutus hyväksymisestä (pdf)

Asemakaavakartta (pdf)
Asemakaavan selostus liitteineen (pdf)

Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin (pdf)

Maisemakuva (pdf)
Rakennustapaohje (pdf)

OP-kortteliin liittyvät kommentit Kysymys Nikkilästä! –kyselystä 2013 (pdf)