N51 Kunnantalonmäki

Asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien asuinrakennusten rakentamista Nikkilään, sekä tarkistaa alueen liikennejärjestelyt. Samalla asemakaavassa korjataan seniorikeskuksen, terveysaseman, omakotitonttien ja Jussaksentien kaavamerkinnät vastaamaan toteutunutta tilannetta.

Nikkilän Kunnantalonmäki 2021. Kuvaaja: Röni-Kuva Oy.

Tässä ollaan nyt

Aloitusvaihe

N51 asemakaavatyön vireillekuulutus (pdf)
N51 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 20.10.–20.11.2023 Sipooinfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) sen aukioloaikoina. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/n51.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 20.11.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Yhteystiedot

vt. kaavoituspäällikkö, kaavoitusarkkitehti Dennis Söderholm
puh. 040 141 7043
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi