B 16 Storörenin Örnvikinrannan virkistysalue

Asemakaavan muutos

Muutosalue sijaitsee Lounais-Sipoossa Suomenlahden rannalla, Storörenin asemakaava-alueella.

Korkein hallinto-oikeus päätti 20.11.2020 pitäytyä Helsingin hallinto-oikeuden päätöksessä kumota asemakaavamuutoksen Storörenin Örnvikinrannan virkistysalue B 16. (KHO:n päätösnumero 2020:122.)

Yhteyshenkilöt

Jarkko Lyytinen, kaavoituspäällikkö
puh. 050 409 3957
sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

konsultti Petri Tuormala FCG, puh 040 57 300 76
sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@fcg.fi

Hyväksyminen

Korkein hallinto-oikeus päätti 20.11.2020 pitäytyä Helsingin hallinto-oikeuden päätöksessä kumota asemakaavamuutoksen  Storörenin Örnvikinrannan virkistysalue B 16. (KHO:n päätösnumero 2020:122.)

Valtuusto hyväksyi 13.11.2017 § 107  Storörenin Örnvikinrannan virkistysalueen asemakaavan muutosen (kaava B16).
Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja nähtävänä 21.11.2017 alkaen Hallintopalvelut-yksikössä Kuntalassa Nikkilässä.

B 16 Kuluutus hyväksymisestä 23.11.2017 (pdf)
B 16 Pöytäkirjaote ja valitusosoitus (pdf)

B 16 Hyväksytty kaavakartta (pdf)
B 16 Kaavaselostus (pdf)
B 16 Selostuksen liitteet (pdf)

B 16 Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin ehdotusvaiheessa (pdf)