Ranta-asemakaava

Suunnittelualue Kaunissaari sijaitsee Sipoon saaristossa Sipoonselällä, Pirttisaaresta länteen. Kaava-alue koostuu kooltaan 104 hehtaarin saaresta sekä saaren välittömässä läheisyydessä olevista vesialueista. Alueen maanomistaja on Helsingin kaupunki. Kaunissaari on luonnonmaisemaltaan merkittävä saari ja sillä on myös kulttuurihistoriallisia, historiallisia ja luonnonsuojelullisia arvoja. Alueen arvot huomioidaan suunnittelussa.

Kaunissaaren ranta-asemakaava pohjautuu alueen maanomistajan tarpeeseen uusista majoitusmökeistä (alustavasti n. 30 kpl). Alueelle ei rakenneta omarantaisia mökkejä. Olemassa olevien mökkien kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot selvitetään. Ranta-asemakaavassa tullaan esittämään nykyisen käyntisataman laajennus, kaksi muuta satama-aluetta, uimaranta sekä saunojen ja huoltorakennusten paikat. Telttailulle esitetään sille sallitut alueet. Aluetta kehitetään kaikille avoimena virkistysalueena.

Yhteyshenkilöt

kaavoituspäällikkö, Jarkko Lyytinen
puh. 050 409 3957
etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Maanomistajan edustaja
Helsingin kaupunki:

projektipäällikkö Hannu Airola
puh. 09 310 87743
etunimi.sukunimi@hel.fi

Voimaantulo

Valtuusto on päätöksellään 18.5.2020 § 22 hyväksynyt RA5 Kaunissaaren ranta-asemakaavan.
Kuulutus voimaantulosta 16.7.2020 (pdf)

Hyväksyminen

Valtuusto on päätöksellään 18.5.2020 § 22 hyväksynyt RA5 Kaunissaaren ranta-asemakaavan. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja oli nähtävänä 26. toukokuuta 2020 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.
Ote pöytäkirjasta (pdf)

Kuulutus 28.5.2020 (pdf)

Kaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf)

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
2. Viranomaisneuvottelun muistio (pdf)
3. Asemakaavakartan pienennös ja asemakaavamääräykset (pdf)
4. Asemakaavan seurantalomake (pdf)
5. Kiinteistörekisteriote (pdf)
6. Yleisen keskustelutilaisuuden yhteenveto (26.10.2016) (pdf)
7. Kaunissaaren telttailun historiaa, Kaunissaaren Ystävät ry (1.2.2017) (pdf)
8. Ehdotukesta saatu palaute ja siihen laaditut vastineet (pdf)
9. Rakentamistapaohje (pdf)